חזרה לעמוד הקודם

דוח יישום חוק חופש המידע 2019

הדוח השנתי של היחידה הממשלתית לחופש המידע בוחן את יישום החוק במשרדי הממשלה ויחידות הסמך, וכן את פעילות היחידה בשנה זו. מטרת הדו"ח היא לשקף את המצב הקיים בתחום זה, להציף את הכשלים הדורשים תיקון ולהמליץ על פעולות לתיקון המצב. הדוח כולל את מספר הפניות שטופלו, סוגי הבקשות שנתקבלו, מספר הבקשות שנדחו, את הפירוט לגבי זמן הטיפול ואת הסיבות לדחייה, עתירות ופסקי דין.

הדו"ח של שנת 2019 מצביע על מספר מגמות:

  • עליה במספר הבקשות המוגשות לממשלה. בשנת 2019 הוגשו 12,549 בקשות. זו עליה של 20% לעומת שנת 2018.
  • עליה של פי 3 בהיקף ההוצאות הנפסקות על ידי בית המשפט בעתירות חופש מידע נגד הממשלה.
  • כ-90% מהעתירות נגד רשויות מקומיות מתקבלות.