חזרה לעמוד הקודם

רק לשליש מהאוכלוסייה המוסלמית בארץ יש אינטרנט בבית- נתוני הלמ"ס

תקציר:

נתונים של הלשכה המרכזי לסטטיסטיקה אודות שימוש באינטרנט ובמחשב בקרב אזרחי ישראל המוסלמים.

תיאור:

בסוף שנת 2015 נאמדה האוכלוסייה המוסלמית בישראל ב-1.488 מיליון נפש, שהם כ-18% מכלל תושבי ישראל. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משתפת נתונים אודות האוכלוסייה המוסלמית בישראל  לרגל חג הקורבן. ביניהם אודות השימוש באינטרנט ובמחשב בקרב האוכלוסייה.

ב-70.5% ממשקי הבית המוסלמים יש מחשב, לעומת 82.6% ממשי הבית היהודים.

ל-35.9% ממשקי הבית המוסלמיים יש מינוי לאינטרנט לעומת 70.9% במשקי בית יהודיים.

משק הבית המוסלמי מוציא 2,452 ₪ בחודש בממוצע על תחבורה ותקשורת, ההוצאה מהווה 17.8% מסך ההוצאות החודשיות. זאת לעומת 3,085 ₪ בחודש בממוצע במשק הבית היהודי, שבמקרה זה מהווים 20% מההוצאות הכלליות.