חזרה לעמוד הקודם

בעלות על מחשבים ומכשירים ניידים לפי הכנסה בישראל 2015

תקציר:

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת נתונים על בעלות על מחשבים ומכשירים דיגיטליים במשק הבית הישראלי ב-2015, לפי עשירונים.

תיאור:

הכנסות, הוצאות ובעלות על מוצרים של משקי הבית הם מדדים בסיסיים המשקפים רמת חיים. ב- 2015 ההוצאות הגדולות ביותר של משקי הבית הישראלים הם על דיור, תחבורה ותקשורת. כמו כן, נמשכת מגמת גידול בבעלות על שירותי תקשורת ומוצרי טכנולוגיה כמו מנוי לאינטרנט ובעלות על מכשירים ניידים.

ניתן לזהות מגמה של עלייה באחוז הבעלות על מכשירים ניידים ועל מחשבים במשקי הבית בישראל בעשור האחרון. בעשור האחרון, מ-2003, חלה עלייה של יותר מ-15% באחוז הבעלות על טלפונים  ניידים. אחוז הבעלות על מחשבי לוח (טאבלטים), שנמדד רק מ- 2013, גם טיפס ב-4.7 נקודות מאז.

בנוסף, ב-2015 נמשכת מגמת ירידה במספר המנויים על טלוויזיה בלוויין או בכבלים. ירידה זו ניתן להסביר על ידי שימוש במוצרים תחליפיים כמו צפייה בערוצים המסחריים או באינטרנט.

בעוד במשקי הבית השייכים לעשירון העליון והתחתון ניתן למצוא הבדלים גדולים בבעלות על מחשבים וטאבלטים, ההבדל בין העשירונים, בבעלות על מכשיר נייד אחד לפחות במשק הבית, לא משמעותי- ל- 94.7% ממשקי הבית בעשירון התחתון יש מכשיר נייד אחד לפחות, לעומת  99.7% ממשקי הבית בעשירון העליון.

מתוך הממצאים:

  • ל- 80.3% ממשקי הבית היה מחשב, לעומת 54.6% ממשקי הבית ב-2003.
  • ל- 74.3% ממשקי הבית יש מינוי קווי לאינטרנט.
  • ל- 96.9% ממשקי הבית יש טלפון נייד אחד לפחות
  • ב-40.9% ממשקי הבית יש מחשב לוח (טאבלט).
  • ל- 95.9% ממשקי הבית בעשירון העליון יש מחשב בהשוואה ל-63.4% בעשירון התחתון.
  • ל- 57.2% משקי בית בעשירון העליון יש מחשב לוח (טאבלט), לעומת 26.5% בעשירון התחתון.
  • ל- 17.6% משקי בית בעשירון העליון יש קונסולת משחקים, בהשוואה ל- 7% בעשירון התחתון.