חזרה לעמוד הקודם

רחובות העיר הכי מחוברת

תקציר:

נתונים מ-2015 של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הסוקרים את השימוש באינטרנט והבעלות על מכשיר נייד, לפי ערים שונות.

תיאור:

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת נתונים הנוגעים ל-14 הערים הגדולות במדינה. הסקר כולל 8550 משקי בית המייצגים כ- 2414000 משקי בית באוכלוסייה. בארבע עשרה הערים הגדולות נחקרו 3,936 משקי בית המייצגים כ-1,190,000 משקי בית באוכלוסייה.

בין התחומים שנחקרו ומופו לפי ערים- מינוי לאינטרנט, בעלות על מכשיר נייד, בעלות על מחשב וכו'.

מתוך הממצאים:

  • סעיף הוצאת משק הבית השני בגודלו ב-2015 הוא סעיף התחבורה והתקשורת. ברחובות, חיפה ואשקלון מוציאים כ-22% מההוצאה על סעיף זה.
  • ברחובות אחוז הבעלות הגבוה ביותר על מחשב ביתי אחד לפחות, 90.2%, והאחוז הגבוה ביותר של משקי הבית המנויים לאינטרנט, 86%.
  • בתל אביב יפו לכמחצית ממשקי הבית טאבלט
  • אחוז הבעלות על טלפון נייד אחד לפחות, בכל משקי הערים הגדולות גבוה מ- 95%. בנתניה נממצא אחוז הבעלות הגבוה ביותר- 98.7%.