חזרה לעמוד הקודם

דוח משרד המשפטים 2015- הפעילות המקוונת של המשרד

הורדה או צפיה בנתונים:

משרד המשפטים מגיש בכל שנה דוח המפרט את עיקרי פעילותו והנתונים אודות עבודת המשרד. ביניהם נתונים אודות הפעילות הדיגיטלית הנוגעת גם לחופש המידע, לפעילות המקוונת של הדוברות וההסברה במשרד והפעילות של רמו"ט בנושא רישום מאגרי מידע ואבטחה.

אגף דוברות, הסברה ותקשורת- נתונים סטטיסטיים על הפעילות התקשורתית של המשרד:

 • 493 פוסטים פורסמו בדף הפייסבוק הראשי של המשרד (לעומת 428 פוסטים ב-2014)
 • 1265 ציוצים בטוויטר (לעומת 826 ב- 2014)
 • 4,457,862 כניסות של משתמשים שונים לאתר האינטרנט.
 • עלייה של 246% במספר האוהדים של עמוד משרד המשפטים ב-2015.
 • טיפול ב-7656 שאלות שהגיעו מעיתונאים ליחידות השונות של משרד המשפטים בשנת 2015.

הרשות למשפט טכנולוגיה ומשפט (רמו"ט)- נתונים סטטיסטיים משמעותיים:

 • בשנת 2015 טופלו 88 תיקי פיקוח והנחיה, בהם נבדקה עמידתם של בעלי מאגרי מידע ציבוריים ופרטיים, בדרישות החוק, נבחנו נושאים רוחביים וניתנו הנחיות לגופים ציבוריים בפרויקטים מורכבים המשלבים אספקטים משמעותיים של שימוש במידע אישי נרחב. 60% מתיקי הפיקוח עסקו באכיפת הזכות של האזרח לשימוש במידע על אודותיו רק למטרה שלשמה נאסף, 17% מתיקי הפיקוח עסקו בתחום אבטחת המידע, וב-%23 מתיקי הפיקוח נוהלו הליכי הנחיה ופיקוח על גורמים במגזר הציבורי, המנהלים מידע אישי לטובת מילוי משימתם הציבורית, כדי להבטיח את עמידתם בדרישות החוק.
 • בשנת 2015 הוגשו 650 בקשות רישום מאגרי מידע, אושרו 485 בקשות לרישום מאגרי מידע, התקבלו 265,1 פניות ציבור בנושא רישום והסתיים הטיפול ב-433,1 פניות ציבור בנושא רישום מאגרים.
 • בשנת 2015 התקבלו ברמו"ט כ- 650 פניות מהציבור, מגופים ציבוריים ומגופים ממשלתיים. מעל 500 פניות עסקו בסוגיות הקשורות להגנת הפרטיות, מעל 80 פניות בתחום נתוני אשראי וכ- 50 פניות בסוגיות הקשורות לחתימה אלקטרונית.
 • במסגרת פעולות האכיפה שהתנהלו בשנת 2015 ברמו"ט, נתפסו חומרי מחשב ועובד במעבדה הפורנזית חומר בהיקף של עשרות טרהבייט.

היחידה הממשלתית לחופש המידע- נתונים סטטיסטיים אודות הפעילות ב-2015:

חלוקת המבקשים טופס מקוון:

 • 466- ביקשו מידע בתשלום
 • 285- ביקשו מידע חייב בפרסום
 • 274- עמותות
 • 232- ביקשו מידע אישי
 • 50- גופי מחקר
 • 7- מקבלי קצבה.

התפלגות נושאי התלונה ליחידה (סה"כ 131 תלונות):

 • אי מתן מענה- 81%
 • הנמקה- 18%
 • דוח שנתי- 4%
 • נהלים- 2%
 • אגרות -1%