חזרה לעמוד הקודם

כמה תוציאו על החיבור לאינטרנט? תלוי איפה אתם גרים

מידי חמש שנים עורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את סקר הוצאות משק הבית. בשנת 2015 כלל המדגם 8,550 משקי בית, ב-251 יישובים עירוניים וכפריים, המייצגים כ-2,413,000 משקי בית באוכלוסייה. בין סוגי ההוצאות שנסקרו נכללו גם הוצאות על מחשב, אינטרנט ומוצריהם.

בדומה לשנים עברו, גם בשנת 2015 הייתה עלייה באחוז משקי הבית שבבעלותם מוצרי תקשורת ובידור, כמפורט להלן:

מחשב ביתי – בשנת 2015 ל-80.3% ממשקי הבית היה מחשב, לעומת 33.5% בשנת 1997 .

מנוי לאינטרנט – בשנת 2015 ל-74.3% ממשקי הבית היה מנוי לאינטרנט, לעומת 4.6% בשנת 1997 .

טלפון נייד – בשנת 2015 ל-96.9% ממשקי הבית היה טלפון נייד אחד לפחות ול-74.9% ממשקי הבית היו שני טלפונים ניידים או יותר. בשנת 1997 ל-37.8% ממשקי הבית היה טלפון נייד אחד לפחות ול7.2% ממשקי הבית היו שני טלפונים ניידים או יותר.

קווי טלפון – לעומת המוצרים שהוזכרו לעיל, חלה ירידה גבוהה בבעלות על קווי טלפון ביתיים. בשנת 2015 ל-69.2% ממשקי הבית היה קו טלפון רגיל, לעומת שנת 1997 שבה ל-95% היה קו טלפון ביתי – ירידה של 25.8 נקודות האחוז.

ל-95.9% ממשקי הבית בעשירון העליון היה מחשב אחד לפחות ול-58.3% מהם היו שני מחשבים ויותר, בהשוואה ל-63.3% ממשקי הבית בעשירון התחתון שלהם היה מחשב אחד לפחות ול-12.2%מהם היו שני מחשבים ויותר.

מתוך הממצאים:

  • ההוצאות על מחשב אינטרנט ומוצריהם נמצאות במגמת ירידה בשנים 2000-2015. כאשר בשנת 2000 הן היוו 0.7 אחוזים מההוצאות החודשיות, וב-2015 הן מהוות רק 0.3 אחוזים מההוצאות החודשיות.
  • ההוצאה על מחשב, אינטרנט ומוצריהם גדולה יותר בקרב משקי בית מהעשירון העליון, כאשר שם ההוצאה החודשית נעה סביב ה-98 ₪, בעוד במעמד הביניים סביב 33 ₪, ובמעמד הנמוך סביב 24 ₪ לחודש.
  • כמו כן ניתן ללמוד מהנתונים שככל שמספר הנפשות במשפחה גדול יותר, כן גדלות ההוצאות על מחשב ואינטרנט ומוצריהם.
  • עוד עולה מהנתונים שההוצאות על מחשב ואינטרנט גבוהות יותר ככל שהיישוב קטן. בישובים בישראל המונים עד 10,000 נפשות, ההוצאות החודשיות על אינטרנט ומחשב נעות סביב 59 ₪ בממוצע, בעוד בערים הגדולות, מעל 100,000 נפשות, ההוצאות החודשיות נעות סביב 34 ₪ בממוצע.
  • מבין הערים הגדולות שצוינו בדוח- הירושלמים מוציאים פחות על מחשב ואינטרנט- רק סביב 23 ₪ בחודש. בפתח ובתל אביב מוציאים במידה בינונית- 32 ו-37 ₪ בחודש. ובערי הפריפריה, חיפה ובאר שבע, ההוצאות גבוהות יותר, 63 ₪ ו-60 ₪ לחודש.