חזרה לעמוד הקודם

עלייה של 0.7% בתוצר ה-ICT בישראל ב-2016

הורדה או צפיה בנתונים:

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת את נתוני הייצוא השנתיים של טכנולוגיות מידע ותקשורת בישראל, לשנת 2016.

הנתונים מבוססים על אומדן של ענפי טכנולוגיית המידע עפ"י ההגדרה המעודכנת משנת 7002 של ארגון ה-OECD ומותאמים לסיווג ענפי הכלכלה המעודכן (ISIC4). הגדרת ה-ICT כוללת ענפי תעשייה, שירותים ומסחר סיטוני שעיקר פעילותם מתבטאת במוצרים לצורך עיבוד, שידור והצגה של מידע ותקשורת באמצעים אלקטרוניים.

תוצר ענפי ה-ICT בשנת 2016 הסתכם ב-76 מיליארד ש"ח במחירי 2011 ,עפ"י אומדנים ראשונים. זוהי עלייה של 0.7% בהשוואה לשנת 2015 ובהשוואה לעלייה של 4% שנרשמה בתוצר המגזר העסקי.

במספר המשרות בענפי ה-ICT נרשמה עלייה של 4% וחלקן בכלל המשרות במשק הישראלי היה כ-5%, בדומה לשנה קודמת.

בענפי תעשיית ה-ICT נרשמה ירידה ביצוא בשנת 2016 .בענף תעשיית ייצור רכיבים ולוחות אלקטרוניים נרשמה ירידה של 22% ביצוא ובענף תעשיית ציוד תקשורת אלקטרוני נרשמה ירידה של 1%. לעומת זאת, בענף שירותי תכנות וייעוץ מחשבים נרשמה עלייה של 8% ביצוא.
בשנת 2015 הסתכמו הוצאות המו"פ בענפי ה-ICT ב-21 מיליארד ש"ח, %44 מהוצאות המו"פ במגזר העסקי.