חזרה לעמוד הקודם

לא נזהרים עם המידע הרפואי שלנו

מחקר אקדמי חדש מצא כי רוב אנשי המקצוע בתחום הרפואה משתפים באופן בלתי ראוי הרשאות גישה והתחברות למערכת רשומות רפואיות אלקטרוניות. המחקר "שכיחות שיתוף הרשאות ברשומות מידע רפואי אלקטרוניות", נערך בישראל ובארה"ב, בשיתוף חוקרים מהאוניברסיטה העברית, מאוניברסיטת בן גוריון, המרכז הרפואי "הדסה", המרכז הבינתחומי הרצליה, וכן האוניברסיטאות האמריקאיות הרווארד ודיוק. המחקר בוצע באמצעות סקר אינטרנטי בקרב 299 בעלי מקצוע מתחום הרפואה: רופאים, מתמחים, סטודנטים לרפואה, ואחיות.

חשאיות המידע הרפואי היא היבט קריטי בכל הנוגע ליחסי רופא- מטופל. עם זאת, השימוש ברשומות רפואיות אלקטרוניות, הופך את המידע נגיש הרבה יותר כיום. במדינות רבות קיימים חוקים שונים שמטרתם למנוע "דליפות" של פרטים רפואיים. על פי נהלים אלו לכל חבר בצוות הרפואי יש מספר זיהוי שמוגן על ידי סיסמה. הסיסמה חייבת להיות חשאית ואישית. עם זאת המחקר הבא חושף כי חברי הצוות הרפואי לא בהכרח שומרים על חשאיות שם המשתמש והסיסמה, ועל כן חושפים את המידע הרפואי, לפריצות ודליפות.

73% מהמשתתפים בכלל המחקר העידו כי השתמשו בסיסמה של חבר אחר בצוות הרפואי כדי לגשת למערכת EMR בעבודה. 57% מהמשתתפים העריכו, שהשתמשו בסיסמה של מישהו אחר 4.75 פעמים בממוצע.

בקבוצת הרופאים המתמחים, אמרו כולם (100%), שקיבלו פעם אחת את הסיסמה של חבר צוות אחר, בהסכמתו. בקבוצת הסטודנטים והסטאז'רים, 77% ו-83% (בהתאמה) השתמשו בהרשאות של מישהו אחר, משום שאמרו, שהם "לא קיבלו שם משתמש".

56% מהסטודנטים ו-70% מהסטאז'רים השיבו, שלשם המשתמש שלהם אין הרשאות מתאימות כדי "למלא את חובותיי", ולכן הם נאלצו לבקש את הרשאות הגישה של מישהו אחר. 57.5% מהאחיות שהשתתפו בסקר, דיווחו, שהשתמשו בסיסמה של מישהו אחר.