חזרה לעמוד הקודם

ירידה בייצוא טכנולוגיות מישראל- נתוני הלמ"ס

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סוקרת את ייצוא הסחורות ממדינת ישראל בחודשים יולי- ספטמבר 2017. במסגרת הדוח הלמ"ס מפרטת גם את ייצוא הטכנולוגיה העילית- בתוכה גם ייצוא חלקים אלקטרוניים ומחשוב.

ייצוא טכנולוגיה עילית (המהווה כ-48% מכלל הייצוא, למעט יהלומים), ירד ביולי- ספטמבר 2017, על פי נתוני המגמה ב-11.1% בחישוב שנתי. זאת בהמשך לירידה של 5.6% בחודשים אפריל-יוני 2017. נתוני הייצוא לפי הענף מצביעים על ירידה של 32.5% בייצוא ענף ייצור רכיבים ולוחות אלקטרוניים בחישוב שנתי, ירידה של 3.2% בממוצע לחודש.