חזרה לעמוד הקודם

הרחפנים הם איום מתפתח- דוח מבקר המדינה

רחפנים (drones) – כלי טיס בלתי מאוישים המופעלים מרחוק – משמשים בשנים האחרונות הן לצרכים אזרחיים והן לצרכים ביטחוניים. השימוש ברחפנים נעשה בין היתר לשם שמירה על ביטחון הציבור, חיפוש והצלה באזורי אסון, חקלאות, מיפוי, פנאי, ספורט וצילום באירועים ובשמחות. השימוש הגובר ברחפנים מתאפשר עקב הוזלת מחירם, פשטות הפעלתם, שיפור יכולותיהם וזמינות ערוצי הרכש שלהם. לפי הערכת רשות התעופה האזרחית, יתקרב השנה מספר הרחפנים בישראל ל-20,000.

לצד התועלות הצומחות מהשימוש ברחפנים, גדל הסיכון לשימוש בהם לרעה בהיבטים הביטחוניים, הפליליים והבטיחותיים, עד כדי פגיעה בחיי אדם ובביטחון המדינה.

דוח זה עוסק בהיערכות הלאומית להגנה מפני איום הרחפנים, בסמכות ובאחריות של הגופים הקשורים לנושא זה ובפערים הקיימים בנוגע לאסדרת השימוש ברחפנים – כל זאת כדי לשפר את המענה לאיום זה ולהקטין את הסיכון הנובע ממנו.

מתוך הממצאים:

  • על פי הערכות רשות התעופה האזרחית (להלן – רת"א), המהווה את הגוף המאסדר (הרגולטור) לתחום התעופה האזרחית בישראל, בשנת 2017 יתקרב מספר הרחפנים בישראל ל-20,000.
  • שיעור הרחפנים הרשומים, כפי שמחייב חוק הטיס, הוא שולי ביחס לכלל הרחפנים המופעלים בישראל. בפברואר 2017 היו רשומים בפנקס הרישום 209 רחפנים שהם בגדר "כלי טיס" מתוך כ-15,000 רחפנים שהיו בישראל (כ-1.4%)
  • בשנת 2016 התרחשו בארץ 24 אירועי בטיחות שבהם היו מעורבים רחפנים, לעומת 14 אירועים בשנת 2015, כלומר עלייה של כ-70%.
    במרץ 2015 החל המל"ל לקיים עבודת מטה בנושא זה, אולם עד מועד עדכון הביקורת, ספטמבר 2017, הקבינט טרם קיבל החלטה בעניין, והאחריות הלאומית להתמודדות עם איום הרחפנים טרם הוסדרה. עקב כך, בשנתיים וחצי האחרונות קיים למעשה ריק (ואקום) בתחום זה: לא ניתן מענה הולם ברמה הלאומית להגנה מפני איום הרחפנים שמקורם בשטח מדינת ישראל, וגדל הסיכון לפגיעה בביטחון המדינה.
  • לחיל האוויר עדיין אין מענה שלם להגנה מפני איום הרחפנים. אמנם בצה"ל נמשכת עבודת המטה להגנה מפני איום הרחפנים, אך טרם נקבעו, וממילא לא אושרו ולא תוקצבו, תהליכי בניין הכוח ותהליכי הפעלת הכוח בתחום זה במסגרת תכנית רב-שנתית. בשל הערכת צה"ל כי איום הרחפנים הוא איום מתפתח, ייחודי ומדאיג, ובשל העובדה שעדיין אין בידי צה"ל מענה שלם לאיום, גובר הסיכון כי שימוש ברחפנים על ידי האויב יישאר ללא מענה מספק.