חזרה לעמוד הקודם

מחצית מהפעולות הבנקאיות כבר לא מתבצעות בסניף

הפיקוח על הבנקים הגדיר כאחד מיעדיו העיקריים את קידום הטכנולוגיה והחדשנות במערכת הבנקאות, שכן החדשנות הטכנולוגית מאפשרת לציבור הלקוחות לקבל שירות בנקאי זמין יותר, נוח ואישי יותר, במחירים זולים יותר. כצפוי, במעבר מבנקאות שעיקרה בסניפים לבנקאות שחלקה הגדול מבוצע באמצעים דיגיטליים קיימים אתגרים מסוגים שונים, גם ללקוחות וגם לבנקים. על מנת לעקוב אחר המגמות בתחום זה, למדוד את השינוי ולבחון את השפעת הצעדים שננקטים על ידי הפיקוח על הבנקים בהסרת חסמים, החל הפיקוח על הבנקים לפני כשנה לקבל מהבנקים דיווחים על התפלגות צריכת השירותים הבנקאיים על-ידי הציבור בין הערוצים הישירים לבין קבלת השירותים בסניפים. הדוח הנוכחי סוקר את פעילות לקוחות הבנקים בערוצים הישירים במחציתה הראשונה של שנת 2017.

מתוך הממצאים:

  • ניכרת עליה בשיעור הפעולות הבנקאיות בערוצים הישירים – במחצית הראשונה של שנת 2017 עלה שיעור הפעולות שנעשו על-ידי הלקוחות בערוצים הישירים ל-51%,לעומת 46% בתקופה המקבילה אשתקד. כלומר, כמחצית מהפעולות הבנקאיות כבר אינן מתבצעות בסניף.
  • העלייה בשיעור השימוש של לקוחות בערוצים הישירים ניכרת בכל חמשת הבנקים הגדולים ובמגוון רחב של פעילויות בנקאיות. בבנק לאומי ובבנק פועלים שיעור השימוש בערוצים הישירים גבוה מהבנקים האחרים במערכת.
  • מגמות השימוש בערוצים הישירים לפי גילאים – לקוחות בגילאי 50 ומעלה מעדיפים לפנות לאתר האינטרנט לצורך קבלת מידע וביצוע פעולות, כך גם לקוחת בגילאי 30 עד 49 – אם כי בשיעור נמוך יותר, בעוד לקוחות מתחת לגיל 29 מעדיפים לפנות לאפליקציה הזמינה בטלפון הסלולרי.
  • הפעולות שהלקוחות מבצעים בעיקר בערוצים הישירים הן: העברות ותשלומים, 75%, קנייה/מכירה של ניירות ערך, 63%, והזמנת פנקסי שיקים, 59%.
    מעט מאוד חשבונות בנק נפתחו באופן מקוון – במחצית הראשונה של שנת 2017 נפתחו במערכת רק כ- 370 חשבונות באופן מקוון . הסרת החסמים הנוספת שעליה הודיע הפיקוח על הבנקים לאחרונה צפויה להגדיל את פתיחת החשבונות באופן מקוון.