חזרה לעמוד הקודם

הדו"ח השנתי של הפיקוח על הבנקים – היבטי חדשנות וטכנולוגיה

אגף הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל מפרסם סקירות שנתיות מאז שנת 2002 (ניתן למצוא את כלל הסקירות כאן). מאז שנת 2014 הדו"ח כולל התייחסות לחדשנות טכנולוגית, להנגשת המידע והפעולות לציבור באמצעות האינטרנט (דיגיטציה) ולהיבטי סייבר ואבטחה של המערכת הבנקאית. דו"חות אלו כוללים סיכום קצר בן מספר עמודים של המפקח על הבנקים (אשר במסגרתו, כפסקה המוקדשת לסוגיית החדשנות הטכנולוגית ודיגיטציה), ופרקים מפורטים. בנוסף, הדו"ח כולל טבלאות ונתונים בקבצי Excel ו-Pdf.