חזרה לעמוד הקודם

סקר דעת קהל בנושא תקשורת דיגיטלית – 2014 DIGIT

סקר דעת קהל שנערך לקראת כנס DIGIT שהתקיים בבית הספר לתקשורת במרכז הבינתחומי הרצליה. הסקר, בדומה לכנס, התמקד באתגרי התוכנה והטכנולוגיה עמם מתמודדת העיתונות המקוונת בישראל.

הנתונים נאספו באמצעות סקר טלפוני בקרב מדגם הסתברותי של 584 משיבים המייצגים את אוכלוסיית ישראל מעל גיל 16. טעות הדגימה ביחס לחלק מהאומדנים היא 4.5%. להלן ממצאם עיקריים מתוך המחקר-

  • מהסקר עולה כי 27% מהנשאלים מתעדכנים דרך הרשת לפחות פעם ביום בנושאי חדשות. האינטרנט הינו מקור המידע הנפוץ ביותר לקבלת עדכוני חדשות ולאחריו נמצאת הטלוויזיה עם 22% מהנשאלים והעיתונות המודפסת.
  • צעירים מתעדכנים יותר מהמבוגרים בנושאי חדשות באמצעות רשת האינטרנט (30% לעומת 16%) ובטלפון הסלולארי (10% לעומת 4%) בעוד המבוגרים מתעדכנים יותר מהצעירים באמצעות העיתונות המודפסת (19% לעומת 12%) והטלוויזיה (37% לעומת 22%).
  • רוב המשיבים (77%) לא צורכים חדשות בווידאו באתרי החדשות באינטרנט. בהשוואה לסקר הקודם (2013), חלה עליה משמעותית בשיעור בעלי הדעה שאינם צורכים חדשות בווידאו באתרי החדשות באינטרנט (20%+)