חזרה לעמוד הקודם

פנייה לעזרה בנושאי סמים דרך האינטרנט במגזר הערבי (2011)

סקר המתבסס על מדגם של 1146 משתתפים, מהם 883 תלמידים (503 לומדים בשכבה ט' ו-380 הלומדים בשכבה י"א) ו-263 אנשי צוות חינוכי (202 מורים ו-61 יועצים חינוכיים). התלמידים נבחרו מעשרים בתי ספר ערבים בישראל בכדי לתת ייצוג לשלושה אזורים (צפון,  מרכז,  דרום)  ולארבע קבוצות דתיות/אתניות (מוסלמים, נוצרים, דרוזים ובדואים) ולשני סוגי ערים (ערביות ומעורבות).להלן ממצאים עיקריים הנוגעים לשימוש באינטרנט בעת חיפוש עזרה –

  • 31% מבני הנוער במגדם הביעו נכונות לפנות לעזרה באמצעות אתרי אינטרנט בנושאי סמים. זאת ביחס ל-58% שהביעו נכונות לפנות לאימם -48% שהביעו נכונות לפנות לאביהם.
  • רק 2% רואים באתרי האינטרנט את המקור הנוח ביותר לקבלת עזרה ביחס ל-11% שרואים את אתרי האינטרנט בנושאי סמים כמקור הכי פחות נוח לפנייה זאת. אנשי הצוות החינוכי העריכו כי 46% מהתלמידים יראו נכונות לפנות לסיוע באמצעות אתרי אינטרנט בנושאי סמים.
  • מתוך התלמידים שדיווחו כי פנו בעבר לעזרה כ-11.3% חיפשו מידע באינטרנט בנושא (זהו המקור השכיח ביותר לחיפוש עזרה), 7.7% פנו לפורום באינטרנט, 7% ניהלו שיחה אישית עם משתמשי אינטרנט אחרים ו-6.7% ניהולו שיחה אישית באינטרנט באמצעות אתר פורומים.
  • אנשי הצוות החינוכי העריכו כי 46% מהתלמידים שפנו לעזרה עשו זאת באמצעות שיחה אישית באתרי פורומים בנושא, 45% חיפשו מידע באינטרנט ו-44% פנו לפורמים באינטרנט או שוחחו עם משתמשי אינטרנט אחרים. לשם השוואה העריכו אנשי הצוות כי רק 38% מהתלמידים פנו למוקד טלפוני ורק 26% פנו לקו הפתוח של עמותת אל-סם.
  • כאשר התבקשו לחוות את דעתם בנוגע לחשיבותו של אתר מיוחד באינטרנט, שתפקידו יהיה לסייע לבני נוער בנושא סמים ואלכוהול 21% העריכו את חשיבותו של אתר כזה כנמוכה (דרגות 1 ו- 2 בסולם בן 5 דרגות), 24% העריכו את החשיבות כבינונית (דרגה 3) ו-55% העריכו את החשיבות כגבוהה (דרגות 4 או 5 בסולם). אשר לשפה המועדפת לאתר מסוג זה 62% מעדיפים אתר בערבית, 21% בעברית ו-17% באנגלית. 71% מבין אנשי הצוות החינוכי סבורים שאתר כזה חשוב במידה רבה או רבה מאד.

*תאריך הפרסום המדויק של הסקר אינו ידוע