חזרה לעמוד הקודם

צריכת חדשות באינטרנט – מתוך הסקר החברתי לשנת 2020

באוקטובר 2021 פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הודעה לתקשורת המכילה נתונים בנושא 'המקורות של הציבור למידע חדשותי'. הנתונים נלקחו מהסקר החברתי של שנת 2020, אשר התמקד בנושא 'ישראל בעידן הדיגיטלי' ואסף בהרחבה נתונים אודות שימוש אינטרנט. במסגרת הסקר רואיינו 7,249 איש בני 20 ומעלה, המייצגים כ-7.5 מיליון איש בגילאים אלו.

להלן הנתונים:

  • הפלטפורמות העיקריות בהן צרך הציבור הישראלי חדשות בשנת 2020 הם אתרי חדשות באינטרנט בישראל (38%) והטלוויזיה (37%). שיעור נמוך יחסית מהנסקרים עושה שימוש ברשתות חברתיות כמקור עיקרי לחדשות (9.6%).
  • רוב הגברים, 42%, העידו כי הם מעדיפים לצרוך חדשות באתרי חדשות. רוב הנשים לעומת זאת, העידו כי הן מעדיפות לצרוך חדשות בטלוויזיה (42%), 32% העידו כי הן מעדיפות לצרוך חדשות באתרי חדשות.

  • ככל שעולה הגיל ניכרת העדפה לצריכת חדשות בטלוויזיה, וההעדפה של אתרי חדשות באינטרנט הולכת ופוחתת. בגיל 65 ומעלה, כ-64% צורכים חדשות בעיקר מהטלוויזיה ו-15% בלבד מאתרי החדשות באינטרנט.
  • 51% מבעלי התואר האקדמי מעדיפים אתרי חדשות באינטרנט כמקור עיקרי לחדשות, לעומת 31% מאלה שאינם אקדמאים.
  • 47% מהנסקרים סבורים כי אתרי החדשות באינטרנט יכולים להחליף את מהדורות החדשות באמצעי התקשורת האחרים, 45% סבורים שלא; 56% מבני 65 ומעלה סבורים שלא; שיעור המשיבים בחיוב בקרב הגברים (52%) גבוה מהשיעור בקרב הנשים (43%); 58% מהאקדמאים השיבו בחיוב לעומת 42% מאלה שאינם אקדמאים.