חזרה לעמוד הקודם

השוואה בין מאפייני הגולשים במגזר היהודי למגזר הערבי (2012)

דוח הועדה למדרוג האינטרנט מציג את תוצאות מערכת המדידה של חברת גמיוס. הדוח החודשי מורכב מדירוג האתרים החברים בוועדה ומידע נוסף העולה ממדגם מייצג של כ-30,000 פאנליסטים מכלל האוכלוסייה.

הדוח לחודש יוני מציג פילוחים דמוגרפיים המשווים את מאפייני הגולשים והרגלי הגלישה בין המגזר היהודי למגזר הערבי.  להלן עיקרי הממצאים מהדוח הנוגעים למאפייני הגולשים לפי מגזר-

  • וועדת המדרוג מעריכה את גודל קהל הגולשים מהמגזר הערבי בכ-12.4% מכלל מהגולשים בישראל בגילאי 7 ומעלה. להערכתם אחוז זה מהווה כ 632,713 גולשים.
  • מהדוח עולה כי בעוד בקרב המגזר היהודי הגולשים מתחלקים בין גברים ונשים כמעט שווה בשווה (51% ו-49%  בהתאמה), הרי שבמגזר הערבי כ-68% מהגולשים הם גברים ורק 32% מהגולשות הן נשים.
  • בקטגוריית מוצרים שנקנו דרך האינטרנט (בחצי השנה שקדמה לסקר) מובילה בשני המגזרים קטגוריית המכשירים האלקטרונים ולאחר מכן מוצרי פנאי, חופשות בחו"ל וכרטיסי טיסה. יוצא הדופן המרכזי הינו כי במגזר היהודי במקום השני הגיעו כרטיסים למופעים וקולנוע אשר דורג במגזר הערבי רק במקום השישי.