חזרה לעמוד הקודם

NRI – מדד הפתיחות לשימוש בטכנולוגיות הרשת (2012)

הורדה או צפיה בנתונים:

מדד המוכנות לרשת (Networked Readiness Index – NRI), שפותח על ידי חוקרים מאוניברסיטת הרווארד ונבדק על ידי הפורום הכלכלי העולמי משנת 2004, מדרג את המדינות בעולם לפי יכולתן לנצל הזדמנויות הקשורות לטכנולוגיות מידע על ידי בדיקת שלושה מדדים מרכזיים – 

  • סביבה – הסביבה העסקית הקשורה לטכנולוגיות מידע (מצב השוק, המצב הפוליטי, הפיקוח הממשלתי ומצב התשתיות).
  • מוכנות – מדידת הפתיחות של בעלי עניין מרכזים (יחידים, עסקים והממשלות) להשתמש בטכנולוגיות מידע.
  • שימוש בפועל – השימוש בפועל של בעלי העניין המרכזיים.

המדד האחרון שהתפרסם מתבסס על נתונים שנאספו בין השנים 2011 ל-2012 ומציג את הממצאים הבאים לגבי ישראל:

  • ישראל עלתה בדירוג למקום ה-20, שיפור של 2 מקומות משנה שעברה.
  • במדד הסביבתי ישראל מדורגת במקום ה-19 (כאשר בשנת 2011 ישראל דורגה במקום ה-24) – בתת הדירוגים נמצאת ישראל במקום ה-10 מבחינת הסביבה העסקית, במקום ה-28 מבחינת הממשל והרגולציה.
  • במדד המוכנות ישראל נמצאת במקום ה-34  (ירידה של שבע מקומות משנה שעברה) – ישראל דורגה במקום ה-38 במצב התשתיות והתוכן, במקום ה-32 מבחינת אפשרויות הצריכה ובמקום ה-48 מבחינת כישורי האוכלוסייה.
  • במדד השימוש ישראל נמצאת במקום ה-12 (עליה של 7 מקומות משנה שעברה)  -השימוש של יחידים מדורג במקום ה-15 ושימוש הממשלה נמצא במקום ה-24 בעוד השימוש בפועל של עסקים מדורג במקום ה-7 בעולם.
  • השנה נוספו תת מדדים חדשים ובניהם מדד הבודק את השפעת הרשת על החברה והכלכלה בהם דורגה ישראל במקום ה-28 וה-6 (בהתאמה).
  • בנוסף, הדוח עצמו מכיל פירוק של המדד לתת מרכיבים נוספים (כ-70) ודירוג המדינות המשתתפות לפי כל אחד מהם כמו גם עמוד המרכז את הנתונים על כל מדינה בנפרד. 

מידע נוסף על המדד וכיצד ניתן להשוות בינו לבין מדדים אחרים אפשר למצוא במאמר פערים וביטים: תפיסות ודרכים למדידת פערים דיגיטליים, ד"ר קרין ברזילי-נהון.