חזרה לעמוד הקודם

NRI – מדד הפתיחות לשימוש בטכנולוגיות הרשת (2013)

מדד המוכנות לרשת (Networked Readiness Index – NRI), שפותח על ידי חוקרים מאוניברסיטת הרווארד ונבדק על ידי הפורום הכלכלי העולמי משנת 2004, מדרג את המדינות בעולם לפי יכולתן לנצל הזדמנויות הקשורות לטכנולוגיות מידע על ידי בדיקת שלושה מדדים מרכזיים – 

  • סביבה – הסביבה העסקית הקשורה לטכנולוגיות מידע (מצב השוק, המצב הפוליטי, הפיקוח הממשלתי ומצב התשתיות).
  • מוכנות – מדידת הפתיחות של בעלי עניין מרכזים (יחידים, עסקים והממשלות) להשתמש בטכנולוגיות מידע.
  • שימוש בפועל – השימוש בפועל של בעלי העניין המרכזיים.

מדד 2013 מתייחס לנתונים שנאספו בשנה האחרונה וכולל  את הממצאים הבאים לגבי ישראל:

  • ישראל עלתה בדירוג למקום ה-15 (מתוך 144 מדינות), שיפור של 5 מקומות משנה שעברה.
  • במדד הסביבתי ישראל מדורגת במקום ה-23 (בשנת 2012 ישראל דורגה במקום ה-19) – בתת הדירוגים נמצאת ישראל במקום ה-15 מבחינת הסביבה העסקית (הדרדרות של 5 מקומות), ובמקום ה-28 מבחינת הממשל והרגולציה (ללא שינוי משנה שעברה).
  • במדד המוכנות ישראל עלתה למקום ה-22  (שיפור של 12 מקומות משנה שעברה) – כאשר במדד התשתית והתוכן ישראל דורגה במקום ה-29 (שיפור מהמקום ה-38 בשנה שעברה) , במקום ה-44 מבחינת אפשרויות הצריכה של האזרחים (התדרדרות של 12 מקומות משנה שעברה) ובמקום ה-32 מבחינת כישורי האוכלוסייה (שיפור של 16 מקומות).
  • במדד השימוש ישראל נמצאת במקום ה-14 (התדרדרות של 2 מקומות משנה שעברה) – השימוש של יחידים מדורג במקום ה-28 (ביחס למקום ה-15 בשנה שעברה) ושימוש הממשלה נמצא במקום ה-20  (ביחס ל-24 בשנה שעברה) בעוד השימוש בפועל של עסקים מדורג במקום ה-6 בעולם.
  • במדד השפעת הרשת על החברה והכלכלה דורגה ישראל במקום ה-7 (במקום ה-6 בהשפעה הכלכלית של הרשת ובמקום ה-14 בהשפעה החברתית).
  • בנוסף, הדוח עצמו מכיל פירוק של המדד לתת מרכיבים נוספים (כ-70) ודירוג המדינות המשתתפות לפי כל אחד מהם כמו גם עמוד המרכז את הנתונים על כל מדינה בנפרד. 

מידע נוסף על המדד וכיצד ניתן להשוות בינו לבין מדדים אחרים אפשר למצוא במאמר פערים וביטים: תפיסות ודרכים למדידת פערים דיגיטליים, ד"ר קרין ברזילי-נהון.