חזרה לעמוד הקודם

NRI – מדד הפתיחות לשימוש בטכנולוגיות הרשת (2010-2011)

מדד המוכנות לרשת (Networked Readiness Index – NRI), שפותח על ידי חוקרים מאוניברסיטת הרווארד ונבדק על ידי הפורום הכלכלי העולמי משנת 2004, מדרג את המדינות בעולם לפי יכולתן לנצל הזדמנויות הקשורות לטכנולוגיות מידע על ידי בדיקת שלושה מדדים מרכזיים – 

  • סביבה – הסביבה העסקית הקשורה לטכנולוגיות מידע (מצב השוק, המצב הפוליטי, הפיקוח הממשלתי ומצב התשתיות).
  • מוכנות – מדידת הפתיחות של בעלי עניין מרכזים (יחידים, עסקים והממשלות) להשתמש בטכנולוגיות מידע.
  • שימוש בפועל – השימוש בפועל של בעלי העניין המרכזיים.

המדד האחרון שהתפרסם מתבסס על נתונים שנאספו בין השנים 2010 ל-2011 ומציג את הממצאים הבאים לגבי ישראל – 

  • ישראל במקום הראשון במזרח התיכון ובמקום ה-22 בעולם, עלייה של שישה מקומות מאז 2010. 
  • במדד הסביבתי ישראל נמצאת במקום ה-24 – בתת הדירוגים נמצאת ישראל במקום ה-21 מבחינת הסביבה העסקית, במקום ה-36 מבחינת הממשל והרגולציה ובמקום ה-24 במצב התשתיות. 
  • במדד המוכנות ישראל נמצאת במקום ה-27  – בעוד בתת המדד למוכנות יחידים ישראל נמצאת במקום ה-43 ובתת המדד למוכנות הממשלתית היא נמצאת במקום ה-41 תת המדד על מוכנות התעשייה ממקם את ישראל במקום ה-11 בעולם. 
  • במדד השימוש ישראל נמצאת במקום ה-19 -השימוש של יחידים מדורג במקום ה-20 ושימוש הממשלה נמצא במקום ה-28 בעוד השימוש בפועל של עסקים מדורג במקום ה-9 בעולם.
  • בנוסף, הדוח עצמו מכיל פירוק של המדד לתת מרכיבים נוספים (כ-70) ודירוג המדינות המשתתפות לפי כל אחד מהם כמו גם עמוד המרכז את הנתונים על כל מדינה בנפרד. 

מידע נוסף על המדד וכיצד ניתן להשוות בינו לבין מדדים אחרים אפשר למצוא במאמר פערים וביטים: תפיסות ודרכים למדידת פערים דיגיטליים, ד"ר קרין ברזילי-נהון.