חזרה לעמוד הקודם

מדדים השוואתיים של חיבוריות אינטרנט נייח וסלולרי במדינות ה-OECD

עמוד זה מנגיש נתונים השוואתיים על זמינות ואיכות החיבור לאינטרנט בישראל ומדינות ה-OECD, על בסיס נתונים שפרסם ארגון ה-OECD במהלך שנת 2021, המתייחסים למשקי בית ולעסקים כאחד.

מספר מנויים לאינטרנט נייח לסוגיו על כל 100 תושבים

 

מספר מנויים לאינטרנט נייד על כל 100 תושבים

 

מספר מנויים לאינטרנט נייח על כל 100 תושבים, לפי מהירות נתונים

קישורים לנתונים ופרסומים נוספים: