חזרה לעמוד הקודם

ייצוג קבוצות אוכלוסיה בצריכת תכנים (2012)

דוח הועדה למדרוג האינטרנט מציג את תוצאות מערכת המדידה של חברת גמיוס. הדוח החודשי מורכב מדירוג האתרים החברים בוועדה ומידע נוסף העולה ממדגם מייצג של כ-30,000 פאנליסטים מכלל האוכלוסייה. להלן עיקרי הממצאים מהדוח –

  • מהדוח עולה כי בעוד ישנו ייצוג יתר בגלישת נשים בקטגוריות האוכל, בלוגים, קופונים, משחקים, פורומים ובידור, נמצא ייצוג יתר של גלישת גברים בקטגוריות הספורט, כלכלה, השוואת מחירים, לוחות מודעות וקניות ברשת.
  • מהדוח עולה כי קיימים פערים בהרגלי צריכת התוכן של רווקים ובעלי משפחות (עם ילדים בגילאי 0 עד 3). בתחומי הקופונים, הקניות ברשת, הכלכלה והשוואת המחירים  ישנו ייצוג יחסי גבוהה יותר של בעלי משפחות בעוד בתחומי חיפוש העבודה, הבלוגים והפורומים יש ייצוג יחסי גבוהה יותר של הרווקים.
  • בדוח ניתן למצוא גרפים המתארים את חלוקת זמן הגלישה של נשים וגברים בגילאי 25 עד 45 ושל ילדים בגילאי 7 עד 11 ו-12 עד 17.

 * ייצוג הוא לרוב החלוקה בין אחוז הגולשים מתוך קבוצה לתוכן מסוים לבין אחוז הגולשים הכללי הגולש לתוכן זה. 

**תאריך הפרסום המדויק של המדרג אינו ידוע