עוד בנושא SecureList

מתקפות וסכנות ברשת

הנתונים במאגר מתייחסים למחשבים עליהם מותקנים יישומים של מעבדות קספרסקי והם מוצגים באופן דינאמי לחודש, שבוע ו-24 שעות האחרונות. להלן עיקרי ממצאים כפי שהוצגו בתאריך 13/5/2013 -

המשיכו לקרוא כתבה זו