בחזרה לעמוד הקודם

ועדת המדרוג למדידת שיעורי גלישה באינטרנט

למידע נוסף ראו אתר ועדת המדרוג למדידת שיעורי גלישה באינטרנט 

עוד בנושא ועדת המדרוג למדידת שיעורי גלישה באינטרנט

התנהגות גולשים בזמן החגים

דוח הועדה למדרוג האינטרנט מציג את תוצאות מערכת המדידה של חברת גמיוס. הדוח החודשי מורכב מדירוג האתרים החברים בוועדה ומידע נוסף העולה ממדגם מייצג של כ-30,000 פאנליסטים מכלל האוכלוסייה. כחלק מניתוח הנתונים שעורכת הוועדה היא פרסמה בחודש אפריל השוואה בין…

המשיכו לקרוא כתבה זו

תחומי עניין של גולשים מישראל

דוח הועדה למדרוג האינטרנט מציג את תוצאות מערכת המדידה של חברת גמיוס. הדוח החודשי מורכב מדירוג האתרים החברים בוועדה ומידע נוסף העולה ממדגם מייצג של כ-30,000 פאנליסטים מכלל האוכלוסייה.הדוח לחודש דצמבר הכיל נתונים על תחומי ההתעניינות של גולשים מישראל באתרי…

המשיכו לקרוא כתבה זו

צפיית וידיאו באתרי האינטרנט הישראליים

בחודש ינואר החלה וועדת המדרוג למדוד את שיעורי הצפייה בתכני ווידאו באתרים המשתתפים. המדידה מבוססת על נתוני הצפיות בנגנים הייעודיים של האתרים השונים ובכך מבטאת נתונים הנוגעים לגלישה באתרים בלבד (ללא שימוש באפליקציות ייעודיות). בנוסף למדידה בפועל הנתונים מתבססים גם…

המשיכו לקרוא כתבה זו

ועדת המדרוג – סיכום שנת 2012

דוח הועדה למדרוג האינטרנט מציג את תוצאות מערכת המדידה של חברת גמיוס. הדוח החודשי מורכב מדירוג האתרים החברים בוועדה ומידע נוסף העולה ממדגם מייצג של כ-30,000 פאנליסטים מכלל האוכלוסייה. לכבוד סיום השנה האזרחית פרסמה וועדת המדרוג מצגת תחת הכותרת "האינטרנט…

המשיכו לקרוא כתבה זו

השוואה בין מאפייני הגולשים במגזר היהודי למגזר הערבי

דוח הועדה למדרוג האינטרנט מציג את תוצאות מערכת המדידה של חברת גמיוס. הדוח החודשי מורכב מדירוג האתרים החברים בוועדה ומידע נוסף העולה ממדגם מייצג של כ-30,000 פאנליסטים מכלל האוכלוסייה. הדוח לחודש יוני מציג פילוחים דמוגרפיים המשווים את מאפייני הגולשים והרגלי הגלישה…

המשיכו לקרוא כתבה זו