עוד בנושא סטודנטים

התמודדות עם פגיעה מקוונת בקרב סטודנטיות

מחקר חלוץ שנערך על ידי החוקרות טלי היימן, דורית אולניק-שמש וגלית כהן מהאוניברסיטה הפתוחה. המחקר עסק בהשפעת לקויות למידה על חשיפה והתמודדות עם בריונות מקוונת. במחקר השתתפו 90 סטודנטיות בגילאי 20-30, כ-40 מהן עם לקות למידה. במסגרת המחקר המשתתפות השיבו…

המשיכו לקרוא כתבה זו

סדרות חדשות – תלמידים וסטודנטים

הפוסט הנוכחי סוקר שתי סדרות נתונים שהעלינו לאחרונה למאגר STS ועוסקות בתלמידים - אחת בתלמידי במערכת החינוך והשנייה בתלמידי האוניברסיטאות.כיתות היסודי מתקדמות, החטיבות משתרכות מאחור הסדרה סקרי האקלים במבחני המיצב תשע"ג מציגה נתונים מתוך סקר האקלים והסביבה הפדגוגית שנערך במסגרת…

המשיכו לקרוא כתבה זו

סקר התאחדות הסטודנטים 2013

 "סקר בקרב סטודנטים בנושאי רווחה" נערך על ידי התאחדות הסטודנטים בישראל לקראת שנת הלימודים תשע"ד. הסקר הועבר כשאלון אינטרנטי מובנה, בקרב מדגם של 9,268 משיבים המהווים מדגם מייצג של אוכלוסיית הסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה והחברים באגודת הסטודנטים במוסד הלימודים בו הם…

המשיכו לקרוא כתבה זו

סקר התאחדות הסטודנטים 2012

"סקר בקרב סטודנטים בנושאי רווחה" נערך על ידי התאחדות הסטודנטים בישראל לקראת שנת הלימודים תשע"ג. הסקר נערך בעזרת סקר אינטרנטי עם שאלון מובנה, בקרב מדגם של 5,111 משיבים המייצג מדגם של אוכלוסיית הסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה והחברים באגודת הסטודנטים במוסד הלימודים…

המשיכו לקרוא כתבה זו

סדרות חדשות – סטודנטים והשימוש של מדינת ישראל בטוויטר

בשבוע האחרון העלנו למאגר STS שתי סדרות חדשות - הסדרה הראשונה עוסקת בקבוצת הסטודנטים בתוך ישראל בעוד הסדרה השנייה מביאה נתונים על השימוש של מדינת ישראל ברשת טוויטר.  סטודנטים במכללות משלמים יותר על אינטרנט הסדרה הוצאות על תקשורת ותכנון חופשות…

המשיכו לקרוא כתבה זו