עוד בנושא משרדי ממשלה

יישום חוק חופש המידע בממשלה- דו"ח שנתי 2015

הד"וח השנתי של היחידה הממשלתית לחופש המידע בוחן את יישום החוק במשרדי הממשלה ויחידות הסמך, וכן את פעילות היחידה בשנה זו. מטרת הדו"ח היא לשקף את המצב הקיים בתחום זה, להציף את הכשלים הדורשים תיקון ולהמליץ על פעולות לתיקון המצב.הדוח…

המשיכו לקרוא כתבה זו

תשלומים מקוונים בממשל זמין

ההודעה לעיתונות של משרד האוצר מציגה נתונים עדכניים אודות השימוש בטפסים ותשלומים מקוונים במערכות ממשל זמין בשנת 2013. בהודעה אפשר למצוא נתונים אודות השימוש במערכת התשלומים משנת 2005. להלן נתונים עיקריים מתוך ההודעה לעיתונות -

המשיכו לקרוא כתבה זו

שירותי ממשלה מקוונים בשפה הערבית

הדוח ממפה את הפערים בין השירותים המקוונים בעברית לבין השירותים המקוונים בערבית ב-34 אתרי אינטרנט, הכוללים 25 אתרים של משרדי ממשלה, ארבעה אתרים של הרשות השופטת, אתר הכנסת וארבעה אתרים של רשויות מקומיות ואזוריות מעורבות. האתרים הוערכו על פי מדד…

המשיכו לקרוא כתבה זו

סדרות חדשות – מידע פתוח

בפוסט זה נציג שתי סדרות חדשות במאגר STS העוסקות בשיתוף נתונים על ידי ממשלות. טשתי הסדרות מציגות דוחות מחקר של ארגונים בין לאומיים הבוחנים הנגשת מידע ציבורי לאזרחים על ידי ממשלות מסביב לעולם. בעוד מחקר אחד עוסק בנפח ואיכות הנתונים…

המשיכו לקרוא כתבה זו

דוח ממשל זמין 2013

דו"ח ממשל זמין הינו פרויקט ממשלתי המודד ומקדם את השימוש של משרדי ממשלה ורשויות בטכנולוגיות מידע. הדו"ח לשנת 2013 מציג מגוון מדדים הבוחנים אספקטים שונים של ממשל אלקטרוני ומקיף 41 משרדי ממשלה. בדוח אפשר למצוא דירוג של אתרי הממשלה  לפי…

המשיכו לקרוא כתבה זו

סעיפים מתקציב המדינה הנוגעים לשירותי אינטרנט

התקציב הפתוח הינו פרוייקט של הסדנה לידע ציבורי שנועד  להנגיש את נתוני תקציב מדינת ישראל לציבור הרחב. באתר ניתן לקבל נתונים על תכנון וביצוע סעיפי תקציב  החל משנת 1992, כולל תקציבים הקשורים לתחום האינטרנט. להלן נתונים לדוגמה הנוגעים להקצאת תקציבים לפיתוח שירותי…

המשיכו לקרוא כתבה זו

סדרות חדשות – דירוג אוניברסיטאות ודירוג אתרי ממשלה

לאחרונה העלנו שתי סדרות חדשות המכילו דירוגים של אתרים ומוסדות. הסדרה הראשונה כוללת דירוג של אוניברסיטאות מרחבי העולם בהתאם לנוכחות המקוונת שלהם והסדרה השנייה כוללת דירוג של משרדי הממשלה והרשויות לפי עמידתן ביעדי ממשל זמין.

המשיכו לקרוא כתבה זו