עוד בנושא תקציב

סעיפים מתקציב המדינה הנוגעים לשירותי אינטרנט

התקציב הפתוח הינו פרוייקט של הסדנה לידע ציבורי שנועד  להנגיש את נתוני תקציב מדינת ישראל לציבור הרחב. באתר ניתן לקבל נתונים על תכנון וביצוע סעיפי תקציב  החל משנת 1992, כולל תקציבים הקשורים לתחום האינטרנט. להלן נתונים לדוגמה הנוגעים להקצאת תקציבים לפיתוח שירותי…

המשיכו לקרוא כתבה זו