בחזרה לעמוד הקודם

שירותים מקוונים

עוד בנושא שירותים מקוונים

סדרות חדשות – מורכבות התשתית וזמינות שירותים

לאחרונה עלו למאגר STS שתי סדרות העוסקות בזמינות רשת האינטרנט. סדרה אחת מביאה נתונים אודות זמינות שירותי חברת גוגל במדינות העולם בעוד הסדרה השנייה מציגה מחקר אקדמאי אודות ביזור השליטה ברשתות האינטרנט הפנימיות של כל מדינה.

המשיכו לקרוא כתבה זו

זמינות שירותי גוגל בישראל

דוח השקיפות של חברת גוגל הינו דוח דינאמי המציג מידע נושאים שונים הקשורים לחופש הביטוי באתרי גוגל. הדו"ח מכיל נתונים על זמינות שירותי גוגל במדינות מסביב לעולם. הנתונים הם לכל שירותי גוגל יחדיו ולכל שירות בנפרד (מנוע החיפוש, youtube, גוגל…

המשיכו לקרוא כתבה זו

סקר שימוש בממשל זמין 2005

הנתונים המובאים להלן הן תוצר של שני סקרים טלפונים שנערכו על ידי פרויקט ממשל זמין. הסקרים בחנו את המודעות והשימוש של הציבור במערך ממשל זמין באינטרנט. הסקרים הקיפו1,002  מרואיינים בגילאי 18+, הנוהגים לגלוש באינטרנט. להלן עיקרי הממצאים -

המשיכו לקרוא כתבה זו

סקר שימוש באינטרנט במסגרת ה-World Internet Project

World internet project הוא פרויקט עולמי הסוקר את השימוש והעמדות של אנשים בנושא האינטרנט. הסקר כולל 16 מדינות ומציג נתונים ברמת פירוט משתנה המאפשרים להשוות בין המדינות השונות. הנתונים המתייחסים לישראל מבוססים על סקר שנערך בקרב 654 נשאלים (504 מהם…

המשיכו לקרוא כתבה זו