חזרה לעמוד הקודם

הצטרפו לוועדת ההיגוי לשירותי התשתית של איגוד האינטרנט הישראלי

הזדמנות משמעותית להשפיע מקצועית על תשתית האינטרנט בישראל

איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) מזמין אתכם ואתכן להצטרף לוועדת ההיגוי לשירותי התשתית של האיגוד. במסגרת פתיחת תהליך של איתור מועמדים לכהונה בוועדה, ניתן להגיש מועמדות עד ליום 15.8.2019.

חשוב לנו לעודד הרכב אנושי שיהיה מאוזן מגדרית, ונשמח להגשת מועמדויות רלבנטיות של נשים לכהונה בוועדת התשתיות.

אודות הוועדה ותפקידה

האיגוד מנהל שתי תשתיות מרכזיות בליבת האינטרנט הישראלי – מרשם שמות המתחם (Domain names) ברמה העליונה של ישראל (IL ccTLD) ומחלף האינטרנט הישראלי ה-Israeli Internet eXchange) IIX).

פעילות זו, מוכרת כתשתית קריטית במדינת ישראל, ומוגדרת כיום "כמערכת ממוחשבת חיונית", לאחר שבמהלך שנת 2018 התווסף גם איגוד האינטרנט הישראלי לרשימת הגופים המוגדרים בתוספת החמישית לחוק הסדרת הבטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998.

ועדת ההיגוי לשירותי התשתית של האיגוד, פועלת כגורם מקצועי, המבקר את פעילות התשתית המתבצעת ע"י הדרג המקצועי באיגוד, ומנחה אותה. הוועדה היא בעלת אופי ציבורי ופועלת בהתנדבות. תוכלו לקרוא בהרחבה על תפקידיה וסמכויותיה של הוועדה.

הרכב הוועדה מבוסס על מודל קבוע של ששה חברים: שלושה נציגי ציבור, שהינם אנשי מקצוע מתנדבים מתעשיית המחשוב והאינטרנט לצד שני חברי הוועד המנהל באיגוד האינטרנט ומנכ"ל האיגוד.

כיצד מגישים מועמדות?

לצורך פיקוח על תהליך הבחירה של חברי וועדת ההיגוי לשירותי התשתית, הסמיך הוועד המנהל של האיגוד ועדת איתור ייעודית אשר מונה 4 חברים, מתוכם שני חברי הוועד המנהל ושניים מקרב חברי האיגוד.

הקריטריונים הנדרשים להצגת מועמדות לכהונה בוועדת שירותי התשתית של האיגוד כוללים ידע והבנה משמעותיים, הרלוונטיים לפעילות האיגוד, בלפחות שניים או יותר מהנושאים הבאים:

  • תקשורת מחשבים.
  • אבטחת מידע והגנת סייבר.
  • פעילות ה-DNS ומרשמי שמות מתחם.
  • רגולציה של טכנולוגיה.
  • ניהול מערכות מחשוב מורכבות.

המועמדים שייבחרו ע"י ועדת האיתור והוועד המנהל, יתווספו למאגר מועמדים הכשירים לכהונה בוועדה, וימונו לפי הצורך, כחברים מטעם הציבור בוועדה לשירותי התשתית. יתרון לבעלי נסיון בניהול שירותי / טכנולוגיות אינטרנט מתקדמות.

להגשת מועמדות יש לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת nomcom@isoc.org.il ולצרף אליה קורות חיים מפורטים ושמות של לפחות שני ממליצים עד יום חמישי, ה-15.8.19. הפנייה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

האיגוד מבהיר כי הוועדה אינה מחויבת לבחור מי מהמועמדים, והאיגוד אינו מחויב למנות מועמד שנבחר בהליך האיתור לוועדה.