החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

הגדרות שרת המראה

Debian GNU/Linux

יש להוסיף את אחת השורות בקובץ /etc/apt/sources.list:

  • deb http://mirror.isoc.org.il/pub/debian/ stable main contrib non-free
  • deb http://mirror.isoc.org.il/pub/debian/ testing main contrib non-free
  • deb http://mirror.isoc.org.il/pub/debian/ unstable main contrib non-free

Gentoo Linux

יש לעדכן את השורות בקובץ /etc/make.conf:

  • GENTOO_MIRRORS="http://mirror.isoc.org.il/pub/gentoo/"
  • SYNC="rsync://mirror.hamakor.org.il/gentoo-portage"

ניתן להשתמש ב-emerge-webrsync כדי לסנכרן עם HTTP מול אתר המראה של איגוד האינטרנט בכתובת http://mirror.isoc.org.il/pub/gentoo-portage/.

Fedora

יש להוסיף את השורה בקובץ /etc/yum.repos.d/fedora.repo:

  • baseurl=http://mirror.isoc.org.il/pub/fedora/releases/$releasever/Fedora/$basearch/os/

יש להוסיף את השורה בקובץ /etc/yum.repos.d/fedora-updates.repo:

  • baseurl=http://mirror.isoc.org.il/pub/fedora/updates/$releasever/$basearch/