בדיקת טבלת IIX – מיון

קישורנפחסוגIPv6קו גיבוייתירותקישור לסטטיטיקות
Machba (Israeli Universities Consortium)10Gb/s10GEפעילקישור
Netvision 013 \ Cellcom100Gb/s100GEפעיל100Gb/sקישור
Bezeq International100Gb/s100GEפעיל100Gb/sקישור
Partner \ 012100Gb/s100GEפעיל100Gb/sקישור
Interspace200Mb/sGEקישור
Internet Binat20Gb/s10GEפעילקייםקישור
Gilat Telecom40Gb/s40GEפעיל40Gb/sקישור
GOV.IL – Tehila1Gb/sGEפעילקישור
R.L. Internet10Gb/s10GEקישור
Internet Rimon40Gb/s10GEפעילקישור
CCC20Gb/s10GEפעילקייםקישור
Hot Net200Gb/s100GEפעיל200Gb/sקישור
CellAct Communication100Mb/sGEפעיל100Mb/sקייםקישור
Interhost100Gb/s100GEפעילקישור
VoiceCenter100Mb/sGEפעילקישור
ITC100Gb/s100GEפעיל100Gb/sקישור
Connect97240Gb/s10GEפעילקישור
Bezeq200Gb/s100GEפעילקייםקישור
CLOUD LEASE Ltd.40Gb/s40GEפעילקישור
Tamares Telecom200Gb/s100GEפעילקייםקישור
SpotNet10Gb/s10GEפעיל10Gb/sקישור