החזירו אותם הביתה עכשיו

קול קורא לחברי האיגוד – הצטרפו לוועדת איתור לשירותי "גוף מבקר" לאיגוד האינטרנט הישראלי

הוועד המנהל של איגוד האינטרנט הישראלי מזמין את חברי.ות האיגוד להתנדב כנציגים בוועדת איתור לשירותי "גוף מבקר" לאיגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר).

תפקיד הגוף המבקר הנו לערוך ביקורות בהתאם לכללים ולנושאים שנקבעו בחוק העמותות ועל פי כללי הניהול התקין של רשם העמותות, ולהגיש דוח מפורט לאסיפה הכללית מדי שנה – כולל הצגתו במעמד האסיפה. בנוסף, חבר הגוף המבקר בוועדת הבחירות, המפקחת על תקינות הליך הבחירות לוועד המנהל. כמו כן, מבצע הגוף המבקר פעולות ביקורת נוספות בהתאם להנחיות ספציפיות של הוועד המנהל.

אודות ועדת האיתור לשירותי "גוף מבקר"

ועדת האיתור תורכב משני חברי עמותה ושני חברי וועד מנהל, והיא תמיין ותדרג את פניות המועמדים שיגישו הצעות לקול הקורא שיפרסם האיגוד למתן שירותי גוף מבקר.

המועמדים שייבחרו ע"י הוועדה יועברו לאישור הוועד המנהל. הוועד המנהל יציע את המועמדים המומלצים לאסיפה הכללית השנתית של האיגוד, אשר תתקיים בחודש יוני 2021. הבחירה הסופית מצויה, כמובן, בידי האסיפה הכללית, אשר מקיימת הצבעה בנושא.

המבקשים להציע את מועמדותם כחברים בוועדת האיתור מתבקשים לשלוח קו"ח מפורטים עד ליום 15.02.21, לכתובת: [email protected]

הוועד המנהל יבחר את נציגי ועדת האיתור מבין חברי העמותה שהציעו עצמם לכהן בוועדה, ושומר לעצמו את הזכות לפנות לחברי עמותה נוספים בבקשה להתנדב בוועדת האיתור.