חזרה לעמוד הקודם

נגישות אתרים

לאחר תהליך ארוך שהוביל איגוד האינטרנט במשך למעלה מארבע שנים, פירסמה נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות טיוטה סופית של תקנות מעודכנות של הנגישות להנגשת אתרים ושירותים באינטרנט. בנוסח התקנות המעודכן אימצה הנציבות את מרבית המלצות האיגוד וביצעה שינויים משמעותיים בתקנות הנגישות. טיוטת התקנות המעודכנות שפורסמה על ידי הנציבות הועברה לאישור הכנסת וצפויה להיות מאושרת בתקופה הקרובה.
התקנות המעודכנות מאזנות את הצורך של אנשים עם מוגבלות בהנגשת האינטרנט לבין היכולת של בעלי האתרים להנגיש אתריהם מבלי שיוטל עליהם נטל כלכלי וטכנולוגי בלתי סביר.

אנו מזמינים אתכם להיעזר במדריכים המקצועיים להנגשת האתר או לפנות אלינו בדוא"ל negishut@isoc.org.il או לטלפון 054-8858911.