חזרה לעמוד הקודם

נגישות אתרים

לבקשת האיגוד, אישרה ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ביום 19/09/16 את דחיית המועד המחייב לכניסת תקנות הנגשת אתרים קיימים לתוקפן. מועד כניסת התקנות לתוקף נדחה בשנה ל-26/10/17. לפרטים נוספים על הדחייה

נגישות ברשת משמעותה כי על כל אתר קיים, הנותן שירות או מציג מידע לציבור, לאפשר לאנשים עם מוגבלות להפיק ממנו תועלת מירבית הדומה לתועלה שמפיקים אנשים ללא מוגבלות. בהתאם לתקנות נגישות השירות שנקבעו ע"י נציבות שוויון זכויות במשרד המשפטים, כל אתר אינטרנט חדש שיעלה לאוויר חייב להיות מותאם ונגיש לבעלי מוגבלות. אתרים קיימים יהיו חייבים להיות נגישים החל מאוקטובר 2017.
אנו מזמינים אתכם להיעזר במדריכים המקצועיים להנגשת האתר או לפנות אלינו במידת הצורך safe@isoc.org.il או 03-9700911