חזרה לעמוד הקודם

משתמשי מחלף ה-IIX

להלן רשימת משתמשים נוכחיים – אלו החברות המחוברות למחלף ה-IIX לשנת 2020

(לפי סדר החיבור):

החברות המחוברות ל-IIX
קישור נפח סוג IPv6 קו גיבוי יתירות
Machba (Israeli Universities Consortium) 10Gbit/s 10GE פעיל    
Netvision 013 80Gbit/s 10GE פעיל   קיים
Bezeq International 200Gbit/s 100GE פעיל    
Smile Communication 40Gbit/s 10GE פעיל   קיים
Interspace 200Mbit/s GE      
Internet Binat 20Gbit/s 10GE פעיל   קיים
GOV.IL – Tehila 400Mbit/s GE פעיל    
AT&T 1Gbit/s GE פעיל    
R.L. Internet 1Gbit/s GE      
Internet Rimon 10Gbit/s 10GE פעיל    
CCC 10Gbit/s 10GE פעיל    
Hot Net 200Gbit/s 100GE פעיל 100GE קיים
XPhone 018 20Gbit/s 10GE פעיל    
Mars 019 Telecom 100Mbit/s GE      
CellAct Communication 200Mbit/s GE פעיל   קיים
Interhost 40Gbit/s 40GE פעיל    
VoiceCenter 100Mbit/s GE פעיל    
AmitNet 10Gbit/s 10GE      
ITC 10Gbit/s 10GE פעיל    
CloudZone 1Gbit/s GE      

מי וכיצד יכולים להגיש בקשת התחברות ל-IIX?

חברות וגופי התקשורת הבאים רשאים להגיש בקשת התחברות למחלף ה-IIX:

  1. ספקי אינטרנט רשומים במשרד התקשורת.
  2. ספקי אינטרנט בתהליך רישום מול משרד התקשורת.
  3. פנייה ראשונית בנושא יש להעביר לכתובת: info@iix.net.il

הערה טכנית:

הסכום הכולל של נתוני המהירות של המשתמשים בעלי חיבור Shared GigE בטבלה לעיל עשוי להיות גבוה מהמהירות הנומינלית של קו GigE הראשי של ה-IIX. הדבר אינו מעיד על "רישום עודף", או על חריגה מקיבולת ההרשמה לקווי הגישה.

פיזור התעבורה ברשתות מרובבות הינו סטטיסטי. הדרך הנכונה לבדוק את ניצול הקו הראשי (trunk) הינה לפיכך לעשות זאת לאור הנתונים הסטטיסטיים.

לתשומת לב: המידע המפורט מעלה הינו טכני בעיקרו. להבהרות ושאלות פנו אלינו: info@iix.net.il