חזרה לעמוד הקודם

משתמשי מחלף ה-IIX

להלן רשימת משתמשים נוכחיים – אלו החברות המחוברות למחלף ה-IIX לשנת 2020

(לפי סדר החיבור):

החברות המחוברות ל-IIX
קישור נפח סוג IPv6 קו גיבוי יתירות
Machba (Israeli Universities Consortium) 10Gb/s 10GE פעיל    
Netvision 013 80Gb/s 10GE פעיל   קיים
Bezeq International 100Gb/s 100GE פעיל 100Gb/s  
Partner 012 100Gb/s 100GE פעיל   קיים
Interspace 200Mb/s GE      
Internet Binat 20Gb/s 10GE פעיל   קיים
GOV.IL – Tehila 1Gb/s GE פעיל    
AT&T 1Gb/s GE פעיל    
R.L. Internet 10Gb/s 10GE      
Internet Rimon 10Gb/s 10GE פעיל    
CCC 10Gb/s 10GE פעיל    
Hot Net 100Gb/s 100GE פעיל 100Gb/s קיים
XPhone 018 100Gb/s 100GE פעיל 100Gb/s  
Mars 019 Telecom 100Mbit/s GE      
CellAct Communication 100Mb/s GE פעיל 100Mb/s קיים
Interhost 100Gb/s 100GE פעיל    
VoiceCenter 100Mb/s GE פעיל    
AmitNet 10Gb/s 10GE      
ITC 100Gb/s 100GE פעיל 100Gb/s  
CloudZone 10Gb/s 10GE      
Connect972 10Gb/s 10GE      

מי וכיצד יכולים להגיש בקשת התחברות ל-IIX?

חברות וגופי התקשורת הבאים רשאים להגיש בקשת התחברות למחלף ה-IIX:

  1. ספקי אינטרנט רשומים במשרד התקשורת.
  2. ספקי אינטרנט בתהליך רישום מול משרד התקשורת.
  3. פנייה ראשונית בנושא יש להעביר לכתובת: info@iix.net.il

הערה טכנית:

  • קו גיבוי – חיבור נוסף מוכן לשימוש מיידי, אך לא פעיל (ACTIVE/FALL-BACK)
  • יתירות – חיבור שני, פעיל (ACTIVE/ACTIVE)

הסכום הכולל של נתוני המהירות של המשתמשים בעלי חיבור Shared GigE בטבלה לעיל עשוי להיות גבוה מהמהירות הנומינלית של קו GigE הראשי של ה-IIX. הדבר אינו מעיד על "רישום עודף", או על חריגה מקיבולת ההרשמה לקווי הגישה.

פיזור התעבורה ברשתות מרובבות הינו סטטיסטי. הדרך הנכונה לבדוק את ניצול הקו הראשי (trunk) הינה לפיכך לעשות זאת לאור הנתונים הסטטיסטיים.

לתשומת לב: המידע המפורט מעלה הינו טכני בעיקרו. להבהרות ושאלות פנו אלינו: info@iix.net.il