משתמשי מחלף ה-IIX

להלן רשימת משתמשים נוכחיים – אלו החברות המחוברות למחלף ה-IIX לשנת 2022

(לפי סדר החיבור):

קישורנפחסוגIPv6קו גיבוייתירותקישור לסטטיטיקות
Machba (Israeli Universities Consortium)10Gb/s10GEפעילקישור
Netvision 013 \ Cellcom100Gb/s100GEפעיל100Gb/sקישור
Bezeq International100Gb/s100GEפעיל100Gb/sקישור
Partner \ 012100Gb/s100GEפעיל100Gb/sקישור
Interspace200Mb/sGEקישור
Internet Binat20Gb/s10GEפעילקייםקישור
Gilat Telecom40Gb/s40GEפעיל40Gb/sקישור
GOV.IL – Tehila1Gb/sGEפעילקישור
R.L. Internet10Gb/s10GEקישור
Internet Rimon40Gb/s10GEפעילקישור
CCC20Gb/s10GEפעילקייםקישור
Hot Net200Gb/s100GEפעיל200Gb/sקישור
CellAct Communication100Mb/sGEפעיל100Mb/sקייםקישור
Interhost100Gb/s100GEפעילקישור
VoiceCenter100Mb/sGEפעילקישור
ITC100Gb/s100GEפעיל100Gb/sקישור
Connect97240Gb/s10GEפעילקישור
Bezeq200Gb/s100GEפעילקייםקישור
CLOUD LEASE Ltd.40Gb/s40GEפעילקישור
Tamares Telecom200Gb/s100GEפעילקייםקישור
SpotNet10Gb/s10GEפעיל10Gb/sקישור

מי וכיצד יכולים להגיש בקשת התחברות ל-IIX?

חברות וגופי התקשורת הבאים רשאים להגיש בקשת התחברות למחלף ה-IIX:

  1. ספקי אינטרנט רשומים במשרד התקשורת.
  2. פנייה ראשונית בנושא יש להעביר לכתובת: [email protected]

הערה טכנית:

  • קו גיבוי – חיבור נוסף מוכן לשימוש מיידי, אך לא פעיל (ACTIVE/FALL-BACK)
  • יתירות – חיבור שני, פעיל (ACTIVE/ACTIVE)

הסכום הכולל של נתוני המהירות של המשתמשים בעלי חיבור Shared GigE בטבלה לעיל עשוי להיות גבוה מהמהירות הנומינלית של קו GigE הראשי של ה-IIX. הדבר אינו מעיד על "רישום עודף", או על חריגה מקיבולת ההרשמה לקווי הגישה.

פיזור התעבורה ברשתות מרובבות הינו סטטיסטי. הדרך הנכונה לבדוק את ניצול הקו הראשי (trunk) הינה לפיכך לעשות זאת לאור הנתונים הסטטיסטיים.

לתשומת לב: המידע המפורט מעלה הינו טכני בעיקרו. להבהרות ושאלות פנו אלינו: [email protected]