חזרה לעמוד הקודם

משתמשי מחלף ה-IIX

להלן רשימת משתמשים נוכחיים – אלו החברות המחוברות למחלף ה-IIX לשנת 2022

(לפי סדר החיבור):

החברות המחוברות ל-IIX
קישור נפח סוג IPv6 קו גיבוי יתירות
Machba (Israeli Universities Consortium) 10Gb/s 10GE פעיל    
Netvision 013 \ Cellcom 100Gb/s 100GE פעיל 100Gb/s  
Bezeq International 100Gb/s 100GE פעיל 100Gb/s  
Partner \ 012 100Gb/s 100GE פעיל 100Gb/s  
Interspace 200Mb/s GE      
Internet Binat 20Gb/s 10GE פעיל   קיים
Gilat Telecom 40Gb/s 40GE פעיל 40Gb/s  
GOV.IL – Tehila 1Gb/s GE פעיל    
AT&T 1Gb/s GE פעיל    
R.L. Internet 10Gb/s 10GE      
Internet Rimon 40Gb/s 10GE פעיל    
CCC 20Gb/s 10GE פעיל   קיים
Hot Net 200Gb/s 100GE פעיל 200Gb/s  
CellAct Communication 100Mb/s GE פעיל 100Mb/s קיים
Interhost 100Gb/s 100GE פעיל    
VoiceCenter 100Mb/s GE פעיל    
ITC 100Gb/s 100GE פעיל 100Gb/s  
Connect972 40Gb/s 10GE פעיל    
Bezeq 200Gb/s 100GE פעיל   קיים
CLOUD LEASE Ltd. 40Gb/s 40GE פעיל    
Tamares Telecom 200Gb/s 100GE פעיל   קיים

מי וכיצד יכולים להגיש בקשת התחברות ל-IIX?

חברות וגופי התקשורת הבאים רשאים להגיש בקשת התחברות למחלף ה-IIX:

  1. ספקי אינטרנט רשומים במשרד התקשורת.
  2. פנייה ראשונית בנושא יש להעביר לכתובת: [email protected]

הערה טכנית:

  • קו גיבוי – חיבור נוסף מוכן לשימוש מיידי, אך לא פעיל (ACTIVE/FALL-BACK)
  • יתירות – חיבור שני, פעיל (ACTIVE/ACTIVE)

הסכום הכולל של נתוני המהירות של המשתמשים בעלי חיבור Shared GigE בטבלה לעיל עשוי להיות גבוה מהמהירות הנומינלית של קו GigE הראשי של ה-IIX. הדבר אינו מעיד על "רישום עודף", או על חריגה מקיבולת ההרשמה לקווי הגישה.

פיזור התעבורה ברשתות מרובבות הינו סטטיסטי. הדרך הנכונה לבדוק את ניצול הקו הראשי (trunk) הינה לפיכך לעשות זאת לאור הנתונים הסטטיסטיים.

לתשומת לב: המידע המפורט מעלה הינו טכני בעיקרו. להבהרות ושאלות פנו אלינו: [email protected]