חזרה לעמוד הקודם

משתמשי מחלף ה-IIX

להלן רשימת משתמשים נוכחיים – אלו החברות המחוברות למחלף ה-IIX לשנת 2017

(לפי סדר החיבור):

החברות המחוברות ל-IIX
קישור נפח סוג IPv6
Machba (Israeli Universities Consortium) 10000Mb/s 10GE פעיל
Netvision 013 10000Mb/s 10GE פעיל
Bezeq International 10000Mb/s 10GE פעיל
Smile Communication 10000Mb/s 10GE פעיל
Interspace 200Mb/s GE
Internet Binat 10000Mb/s 10GE פעיל
Tehila project 200Mb/s GE
AT&T 10Mb/s GE
R.L. Internet 400Mb/s GE
Internet Rimon 10000Mb/s 10GE פעיל
CCC 10000Mb/s 10GE פעיל
Hot Net 10000Mb/s 10GE
XPhone 018 10000Mb/s 10GE פעיל
Mars 019 Telecom 100Mb/s GE
CellAct communication 100Mb/s GE פעיל
Interhost 10000Mb/s 10GE פעיל
VoiceCenter 100Mb/s GE פעיל
AmitNet 1000Mb/s GE

מי וכיצד יכולים להגיש בקשת התחברות ל-IIX?

חברות וגופי התקשורת הבאים רשאים להגיש בקשת התחברות למחלף ה-IIX:

1. ספקי אינטרנט רשומים במשרד התקשורת.
2. ספקי אינטרנט בתהליך רישום מול משרד התקשורת.
3.פנייה ראשונית בנושא יש להעביר לכתובת: info@iix.net.il

הערה טכנית:

הסכום הכולל של נתוני המהירות של המשתמשים בעלי חיבור Shared GigE בטבלה לעיל עשוי להיות גבוה מהמהירות הנומינלית של קו GigE הראשי של ה-IIX. הדבר אינו מעיד על "רישום עודף", או על חריגה מקיבולת ההרשמה לקווי הגישה.

פיזור התעבורה ברשתות מרובבות הינו סטטיסטי. הדרך הנכונה לבדוק את ניצול הקו הראשי (trunk) הינה לפיכך לעשות זאת לאור הנתונים
הסטטיסטיים.

לתשומת לב: המידע המפורט מעלה הינו טכני בעיקרו. להבהרות ושאלות פנו אלינו: info@iix.net.il