חזרה לעמוד הקודם

משתמשי מחלף ה-IIX

להלן רשימת משתמשים נוכחיים – אלו החברות המחוברות למחלף ה-IIX לשנת 2017

(לפי סדר החיבור):

החברות המחוברות ל-IIX
קישור נפח סוג IPv6
Machba (Israeli Universities Consortium) 10Gbit/s 10GE פעיל
Netvision 013 10Gbit/s 10GE פעיל
Bezeq International 40Gbit/s 10GE פעיל
Smile Communication 20Gbit/s 10GE פעיל
Interspace 200Mbit/s GE  
Internet Binat 10Gbit/s 10GE פעיל
Tehila project 400Mbit/s GE  
AT&T 1Gbit/s GE  
R.L. Internet 1Gbit/s GE  
Internet Rimon 10Gbit/s 10GE פעיל
CCC 10Gbit/s 10GE פעיל
Hot Net 100Gbit/s 100GE  
XPhone 018 20Gbit/s 10GE פעיל
Mars 019 Telecom 100Mbit/s GE  
CellAct communication 100Mbit/s GE פעיל
Interhost 40Gbit/s 40GE פעיל
VoiceCenter 100Mbit/s GE פעיל
AmitNet 10Gbit/s 10GE  
Bynet Business 10Gbit/s 10GE  פעיל
ITC 10Gbit/s 10GE  

מי וכיצד יכולים להגיש בקשת התחברות ל-IIX?

חברות וגופי התקשורת הבאים רשאים להגיש בקשת התחברות למחלף ה-IIX:

  1. ספקי אינטרנט רשומים במשרד התקשורת.
  2. ספקי אינטרנט בתהליך רישום מול משרד התקשורת.
  3. פנייה ראשונית בנושא יש להעביר לכתובת: info@iix.net.il

הערה טכנית:

הסכום הכולל של נתוני המהירות של המשתמשים בעלי חיבור Shared GigE בטבלה לעיל עשוי להיות גבוה מהמהירות הנומינלית של קו GigE הראשי של ה-IIX. הדבר אינו מעיד על "רישום עודף", או על חריגה מקיבולת ההרשמה לקווי הגישה.

פיזור התעבורה ברשתות מרובבות הינו סטטיסטי. הדרך הנכונה לבדוק את ניצול הקו הראשי (trunk) הינה לפיכך לעשות זאת לאור הנתונים הסטטיסטיים.

לתשומת לב: המידע המפורט מעלה הינו טכני בעיקרו. להבהרות ושאלות פנו אלינו: info@iix.net.il