חזרה לעמוד הקודם

שם מתחם (Domain name)

מערכת שמות המתחם (DNS)

מחשבים ברשת האינטרנט "מזהים" אחד את השני באמצעות כתובות מספריות (כתובות IP). כך לדוגמא, אתר זה של איגוד האינטרנט הישראלי נמצא בכתובת 192.115.211.11.

מערכת שמות המתחם (Domain Name System) הוסיפה מערך שמות, המיועד לשתי מטרות: האחת, שמות אלה קלים הרבה יותר לזכירה על ידי משתמשים אנושיים, והשנייה – שמות אלה משויכים למבנים ארגוניים ואינם תלויים בטופולוגיה של הרשת, כך שגם אם מפעיל אתר מעביר את האתר שלו לאירוח אצל ספק אינטרנט אחר, שם האתר שלו וכתובות הדוא"ל שלו לא ישתנו.

שם המתחם המתאים לכתובת אתר האיגוד הוא www.isoc.org.il. מערכת ה-DNS היא שמבצעת את הקישור בין שמות המתחם, הנוחים למשתמש האנושי, לכתובות ה-IP המספריות.

מבנה של שם מתחם

שם מתחם מורכב ממחרוזות במספר רמות, המופרדות בנקודות, המציינות דרגת כלליות הולכת ופוחתת. רמת המתחם העליונה או הסיומת (הרמה הימנית ביותר – המכונה Top Level Domain – TLD) היא הרמה הכללית ביותר; במקרה של אתר האיגוד, הסיומת il מציינת את ישראל. רמת המתחם השניה (השניה מימין – org) מציינת כי מדובר בארגון, וכן הלאה.

סוגי סיומות של שמות מתחם

קיימות כיום מאות סיומות ברמה העליונה, והן מתחלקות באופן עקרוני לשני סוגים: סיומת גנרית (gTLD – generic Top Level Domain), כגון הסיומת המוכרת com, או גם org, info, museum, int ועוד; וסיומת קוד ארץ (ccTLD – country code Top Level Domain) המציינת טריטוריה. את רשימת הסיומות המלאה ניתן לראות באתר של IANA.

כיצד פועלת מערכת שמות המתחם

כאשר מוקלד או מוזן שם מתחם ביישום כלשהו במחשב המשתמש, למשל בדפדפן אינטרנט – מתבצע תהליך פענוח של שם המתחם במערכת ה-DNS, שבסופו מוחזרת לדפדפן כתובת IP של היעד. באמצעות כתובת זו מתבצעת הגישה אל דף האינטרנט המבוקש. תהליך דומה מתבצע כחלק מכמעט כל פעולת התקשרות באינטרנט.

באופן כללי, תהליך הפענוח מתחיל בנקודת המוצא של מערכת ה-DNS הגלובאלית ("השורש") שהיא נקודה אליה פונים כולם. ממנה מתחיה סדרת הפניות עד להגעה למידע המבוקש.

מערך השורש של מערכת ה-DNS הגלובאלית מנוהל על ידי ICANN , תאגיד האינטרנט להקצאת שמות ומספרים, שמושבו בקליפורניה. שרתי השורש יודעים לספק הפניות ברמת המתחם העליונה בלבד. כלומר, עבור הסיומת il. יפנה שרת השורש של ICANN את הפונה למערך שרתי השמות של מרשם שמות המתחם הישראלי, לצורך המשך הפענוח. מן המרשם מתקבלת הפניה נוספת, אל שרתי השמות של שם המתחם המבוקש (לעיתים קרובות, אצל ספק שירותי אירוח) וכך הלאה עד להגעה למידע המבוקש אודות שם המתחם המלא.

נייר עמדה

אמינות ושלמות המידע במערכת שמות המתחם (DNS) באינטרנט – 2003