נתונים וסטטיסטיקות

חיפוש נתונים וסטטיסטיקות
חיפוש פרמטרי מתקדם

מאגר הנתונים אודות האינטרנט בישראל (STS), אותו מפעיל איגוד האינטרנט הישראלי, מרכז ומנגיש נתונים וממצאים סטטיסטיים-כמותיים אודות האינטרנט הישראלי ומשתמשיו, במטרה לקדם ידע ומחקר וכבסיס לתכנון ועיצוב מדיניות ציבורית.

אודות ויצירת קשררישום לעדכונים

פריטים חדשים במאגר

חזרה לעמוד הקודם

פניות הציבור למוקדי התמיכה של איגוד האינטרנט בנושאי פגיעות מקוונות והגנת סייבר לאזרח (2021-2019)

מוקדי נטיקה ובלוק מבית איגוד האינטרנט הישראלי איגוד האינטרנט הישראלי פועלים להגנה על הפרט ברשת ומפעילים ערוצי תקשורת לתמיכה בייעוץ בנושאי שימוש מיטבי והתמודדות עם פגיעות ברשת (נטיקה) ובנושא הגנת סייבר לאזרח (Block). בכלי הנתונים הבא ניתן לקבל מידע על…

פלטפורמות מקוונות ורשתות חברתיות

סטטיסטיקות אודות NFT בזירה הגלובלית (ינואר 2022)

 'Non-Fungible Token' (בעברית 'חותם נעילה דיגיטלי', בקיצור 'NFT') הוא פרוטוקול קריפטוגרפי המייצג נכס ייחודי, למשל, קוד שמייצג קובץ של יצירת אומנות ספציפית. ה-NFT הוא מזהה חד-חד ערכי, ולפיכך, לא ניתן להחליף אותו במזהה אחר. על כן, בשנה האחרונה נפוצה התופעה…

שירותים ציבוריים ומסחר

סקר איגוד האינטרנט: פגיעות מיניות ברשת (דצמבר 2021)

סקר חדש של איגוד האינטרנט הישראלי, באמצעות מכון גיאוקרטוגרפיה, אשר נערך בסוף שנת 2021 בקרב 620 משיבים בגילאי 18 ומעלה (496 נשים ו-123 גברים). עד כמה נפוצות פגיעות או הטרדות מיניות ברשת וכלפי מי? כשליש מהמשיבים (32%) הצהירו כי פנו…

נתונים וסטטיסטיקות לדיון באסדרת שירותים מקוונים

תעסוקה בעידן הדיגיטלי – מתוך הסקר החברתי לשנת 2020 (דצמבר 2021)

בדצמבר 2021 פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הודעה לתקשורת המכילה נתונים בנושא 'תעסוקה בעידן הדיגיטלי'. הנתונים נלקחו מהסקר החברתי של שנת 2020, אשר התמקד בנושא 'ישראל בעידן הדיגיטלי' ואסף בהרחבה נתונים אודות שימוש אינטרנט. במסגרת הסקר רואיינו 7,249 איש בני 20…

פער דיגיטלי

היקפי השימוש של הציבור הישראלי ברשתות חברתיות ופלטפורמות מקוונות (2021)

עמוד זה מנגיש נתונים עדכניים על היקפי והרגלי שימוש של הציבור הישראלי בשירותים מקוונים שונים, תוך אפשרות לבחינת דפוסי השימוש בחיתוכים ממוקדים לפי מגוון מאפיינים דמוגרפיים. הניתוחים והנתונים המוצגים כאן נכונים לרבעון הראשון של שנת 2021 ומבוססים של סקר שנערך…

פלטפורמות מקוונות ורשתות חברתיות

נתונים אודות פרטיות, בטיחות סייבר ופשיעה ברשת במהלך שנת 2020 (נובמבר 2021)

בנובמבר 2021 פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לקט נתונים אודות פרטיות, בטיחות סייבר ופשיעה ברשת. הנתונים נלקחו מהסקר החברתי של שנת 2020, אשר התמקד בנושא 'ישראל בעידן הדיגיטלי' ואסף בהרחבה נתונים אודות שימוש באינטרנט. במסגרת הסקר רואיינו 7,249 איש בני 20…

נתונים וסטטיסטיקות לדיון באסדרת שירותים מקוונים

בריאות באינטרנט – מתוך הסקר החברתי לשנת 2020 (נובמבר 2021)

בנובמבר 2021 פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הודעה לתקשורת המכילה נתונים בנושא 'שירותים ומידע בנושאי בריאות באינטרנט'. הנתונים נלקחו מהסקר החברתי של שנת 2020, אשר התמקד בנושא 'ישראל בעידן הדיגיטלי' ואסף בהרחבה נתונים אודות שימוש אינטרנט. במסגרת הסקר רואיינו 7,249 איש…

שירותים ציבוריים ומסחר

קשרים חברתיים בעידן האינטרנט – מתוך הסקר החברתי לשנת 2020 (נובמבר 2021)

בנובמבר 2021 פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים וממצאים בנושא 'קשרים חברתיים בעידן האינטרנט'. הנתונים נלקחו מהסקר החברתי של שנת 2020, אשר התמקד בנושא 'ישראל בעידן הדיגיטלי' ואסף בהרחבה נתונים אודות שימוש באינטרנט. במסגרת הסקר רואיינו 7,249 איש בני 20 ומעלה,…

פלטפורמות מקוונות ורשתות חברתיות

פעילות יחידת הסייבר בפרקליטות המדינה בשנת 2020: הליכים פליליים, חסימת אתרים והסרת תכנים (נובמבר 2021)

מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה מרכזת את מאמצי האכיפה של מדינת ישראל בהתמודדות עם פשיעה במרחב הסייבר, לרבות הליכי חסימת גישה לאתרי אינטרנט ופניה לרשתות החברתיות בבקשות להסרת תכנים המהווים עבירה פלילית. הנתונים והתרשימים המוצגים כאן לקוחים מתוך דו"ח פעילות פרקליטות…

רגולציה וממשל

דו"ח אלימות מקוונת כלפי קטינים בישראל (נובמבר 2021)

בנובמבר 2021 פרסם מרכז המידע של הכנסת דו"ח המתמקד באלימות נגד קטינים ברשת כחלק מסדרת דו"חות אודות אלימות כלפי קטינים. בדו"ח מוצגים נתונים הנוגעים לתופעת האלימות ממגוון מקורות. כמתואר בדו"ח, למרחב המקוון יתרונות (למשל בתחום ההסברה כנגד אלימות), אולם הוא…

פלטפורמות מקוונות ורשתות חברתיות

ממצאי הליך פיקוח של הרשות להגנת הפרטיות בקרב רשויות מקומיות (נובמבר 2021)

בנובמבר 2021 פרסם משרד המשפטים דו"ח בו הוא בוחן באמצעות פיקוח רוחב כיצד מיישמות הרשויות המקומיות את 'החוק להגנת הפרטיות' ותקנות הגנת הפרטיות באזוריהן. זאת משום שפעילותן של רשויות מקומיות עלולה להוביל לפגיעה בפרטיות התושבים המתגוררים באזוריהן (למשל, דרך גישה…

שירותים ציבוריים ומסחר

צריכת חדשות באינטרנט – מתוך הסקר החברתי לשנת 2020 (אוקטובר 2021)

באוקטובר 2021 פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הודעה לתקשורת המכילה נתונים בנושא 'המקורות של הציבור למידע חדשותי'. הנתונים נלקחו מהסקר החברתי של שנת 2020, אשר התמקד בנושא 'ישראל בעידן הדיגיטלי' ואסף בהרחבה נתונים אודות שימוש אינטרנט. במסגרת הסקר רואיינו 7,249 איש…

שירותים ציבוריים ומסחר

נתונים אודות ממשל מקוון – מתוך הסקר החברתי לשנת 2020 (אוקטובר 2021)

באוקטובר 2021 פירסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הודעה לתקשורת המכילה נתונים בנושא 'ממשל מקוון'. הנתונים נלקחו מהסקר החברתי של שנת 2020, אשר התמקד בנושא 'ישראל בעידן הדיגיטלי' ואסף בהרחבה נתונים אודות שימוש באינטרנט. במסגרת הסקר רואיינו 7,249 איש בני 20 ומעלה,…

רגולציה וממשל

אפיון משתמשי האינטרנט בישראל: גיל, מגזר, מגדר וגיאוגרפיה (2021)

סקירה זו מטעם איגוד האינטרנט מציגה מידע, תרשימים ותובנות בנושא השימוש באינטרנט והמחשב הביתי בישראל ופערים דיגיטליים במישורי גיל, מגזר וגיאוגרפיה, על בסיס נתוני הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2020 (פורסמו במחצית שנת 2021).  הנתונים הגולמיים המרכיבים את…

פער דיגיטלי

דו"ח אבטחת הדומיינים של חברת CSC (2021)

בשנת 2021 נראתה מגמת עלייה בהיקף פשעי הסייבר, ונרשם מספר משמעותי של דיווחים מצד חברות על התקפות כופרה (ransomware), פריצות לדוא"ל העסקי (BEC), התקפות דיוג (phishing), תקיפות שרשרת אספקה, ושימוש לרעה בשם המותג ובסימן המסחרי שלהן. עם זאת, לפי דו"ח…

הגנת סייבר ובטחון לאומי