ילדים ברשת
תוכן שיווקי?

נתונים וסטטיסטיקות

חזרה לעמוד הקודם

דוח יישום חוק חופש המידע 2018

הדוח השנתי של היחידה הממשלתית לחופש המידע בוחן את יישום החוק במשרדי הממשלה ויחידות הסמך, וכן את פעילות היחידה בשנה זו. מטרת הדו"ח היא לשקף את המצב הקיים בתחום זה, להציף את הכשלים הדורשים תיקון ולהמליץ על פעולות לתיקון המצב.…

המשיכו לקרוא כתבה זו

דוח יישום חוק חופש המידע 2017

הדוח השנתי של היחידה הממשלתית לחופש המידע בוחן את יישום החוק במשרדי הממשלה ויחידות הסמך, וכן את פעילות היחידה בשנה זו. מטרת הדו"ח היא לשקף את המצב הקיים בתחום זה, להציף את הכשלים הדורשים תיקון ולהמליץ על פעולות לתיקון המצב.…

המשיכו לקרוא כתבה זו

דו"חות אודות יישום חוק חופש המידע במשרדי הממשלה

הדוח השנתי של היחידה הממשלתית לחופש המידע בוחן את יישום החוק במשרדי הממשלה ויחידות הסמך, וכן את פעילות היחידה בשנה זו. מטרת הדו"ח היא לשקף את המצב הקיים בתחום זה, להציף את הכשלים הדורשים תיקון ולהמליץ על פעולות לתיקון המצב.…

המשיכו לקרוא כתבה זו

דו"ח רישום פטנטים בישראל 2018

המשרד לרישום פטנטים מפרסם מידי שנה דו"ח המתעד את פעילויות המשרד. שנת 2018 התאפיינה בעלייה בכמות הבקשות לרישום זכויות קניין רוחני בישראל. במהלך השנה נבחנו 5,812 בקשות ישראליות בבחינה ראשונה, 1,406 בקשות במסגרת רשות החיפוש הבינלאומית, ו-7,000 בחינות חוזרות. 29%…

המשיכו לקרוא כתבה זו

דו"ח רישום פטנטים בישראל

המשרד לרישום פטנטים במשרד המשפטים מפרסם מידי שנה דו"ח המתעד את פעילויות המשרד. דו"ח זה כולל נתונים על כמות הבקשות לרישום זכויות קניין שהוגשו לרשות, התחומים בהם הם עוסקים, החברות שהגישו אותם, וכן פילוחים מגוונים הנוגעים הן לפטנטים עצמם והן…

המשיכו לקרוא כתבה זו

דו"ח רישום פטנטים בישראל 2019

המשרד לרישום פטנטים מפרסם מידי שנה דו"ח המתעד את פעילויות המשרד. בשנת 2019 נרשמה עליה של כ-10% במספר הבקשות לרישום פטנטים ובמספר הבקשות לרישום סימני מסחר בישראל. בתחום העיצובים נרשמה ירידה של כ-13%. מספר הבקשות הבינלאומיות לפטנט שהוגשו תחת אמנת…

המשיכו לקרוא כתבה זו

סקר דעת קהל בנושא תקשורת דיגיטלית שנערך לקראת כנס DIGIT השנתי

בית הספר סמי עופר לתקשורת במרכז הבינתחומי הרצליה עורך מדי שנה מאז שנת 2012 את כנס DIGIT העוסק בתעשיית העיתונות הדיגיטלית. לקראת הכנס השנתי מבוצע סקר ייעודי על ידי מכון המחקר "מאגר מוחות", אשר מסקנותיו מוצגות בכנס.   להלן מספר מסקנות…

המשיכו לקרוא כתבה זו

סקרים שערך איגוד האינטרנט הישראלי

איגוד האינטרנט הישראלי עורך מעת לעת סקרים הבוחנים את הרגלי השימוש של משתמשי האינטרנט הישראליים. הסקר מתמקד באחוזי השימוש באינטרנט בפילוח של אוכלוסיות שונות (יהודית כללית, ערבית וחרדית), מאפייני השימוש באינטרנט על ידי אותם אוכלוסיות (צריכת חדשות, קניות, מילוי טפסים,…

המשיכו לקרוא כתבה זו

סקר דעת קהל שנערך לקראת כנס DIGIT

סקר דעת קהל שנתי, שנערך החל משנת 2014 באופן קבוע לקראת כנס DIGIT שהתקיים בבית הספר סמי עופר לתקשורת במרכז הבינתחומי הרצליה. הסקר, בדומה לכנס, התמקד באתגרים התוכניים והטכנולוגיים עמם מתמודדת העיתונות המקוונת בישראל והוא מלמד אודות מאפייני צריכת החדשות…

המשיכו לקרוא כתבה זו

סקר איגוד האינטרנט הישראלי – פערי תפיסות והתנהגות בין הורים וילדים במרחב המקוון 2017

הסקר נערך עבור איגוד האינטרנט הישראלי על ידי מכון שריד במהלך אוקטובר-נובמבר 2017, בפאנל אינטרנטי, בקרב 1,024 משתתפים. המדגם כלל משיבים מהמגזר היהודי והערבי ובוצע בשני חלקים: במגזר היהודי בוצעה דגימה של 816 משיבים (80%), המייצגים את האוכלוסייה היהודית. לאחר…

המשיכו לקרוא כתבה זו