ילדים ברשת
תוכן שיווקי?

נתונים וסטטיסטיקות

חזרה לעמוד הקודם

שנתון סטטיסטי משטרת ישראל 2018

השנתון הסטטיסטי של משטרת ישראל מפורסם ברשת מאז שנת 2015 (ובאופן לא מקוון, השנתון יוצא לאור מאז שנת 1972), וכחלק ממנו מפורסמים נתונים על עבירות מחשב. להלן עיקרי הנתונים אודות שנת 2018 : עבירות מחשב – בשנת 2018 חלה עלייה…

המשיכו לקרוא כתבה זו

מערכת הבנקאות בישראל, סקירה שנתית 2018

לצורך קידום הטמעת חדשנות בבנקאות הפיקוח על הבנקים פעל להסיר חסמים רגולטוריים. לשם כך הוא הסיר חסמים למעבר אל טכנולוגיית ענן, עדכן את הוראות הפיקוח כך שיתאפשר ללקוחות לבצע פעולות באמצעים ישירים ומרחוק (במייל, באמצעות טכנולוגיות לזיהוי פנים ועוד), ועודד שיתופי…

המשיכו לקרוא כתבה זו

הדו"ח השנתי של הפיקוח על הבנקים – היבטי חדשנות וטכנולוגיה

אגף הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל מפרסם סקירות שנתיות מאז שנת 2002 (ניתן למצוא את כלל הסקירות כאן). מאז שנת 2014 הדו"ח כולל התייחסות לחדשנות טכנולוגית, להנגשת המידע והפעולות לציבור באמצעות האינטרנט (דיגיטציה) ולהיבטי סייבר ואבטחה של המערכת הבנקאית. דו"חות…

המשיכו לקרוא כתבה זו

מערכת הבנקאות בישראל, סקירה שנתית 2016

המערכת הבנקאית נמצאת בעיצומה של מהפכה דיגיטלית, ועוברת בשנים האחרונות שינויים גדולים מאוד, שצפויים להיטיב בעיקר עם משקי הבית והעסקים הקטנים. השינויים הרבים משפיעים גם על עובדי הבנקים והנהלותיהם, והם צפויים להימשך גם בשנים הקרובות. השינויים מתבטאים בגידול היצע המוצרים והשירותים…

המשיכו לקרוא כתבה זו

מדד שקיפות האתרים ברשויות המקומיות 2017

המדד נועד לבחון את נגישות וזמינות המידע באתר האינטרנט של הרשות המקומית ולהוות כלי בידי הרשויות להגברת השקיפות בנושאים השונים, החל בנדרש על פי חוק חופש המידע, דרך פרסום פרוטוקולים, תקציב, פרסום מכרזים ותכנון ובניה ועוד. ב-2017 נמדדו כל 76…

המשיכו לקרוא כתבה זו

מדד שקיפות האתרים ברשויות המקומיות 2015

המדד נועד לבחון את נגישות וזמינות המידע באתר האינטרנט של הרשות המקומית ולהוות כלי בידי הרשויות להגברת השקיפות בנושאים השונים, החל בנדרש על פי חוק חופש המידע, דרך פרסום פרוטוקולים, תקציב, פרסום מכרזים ותכנון ובניה ועוד. פרויקט "שקיפות ויושרה ברשויות…

המשיכו לקרוא כתבה זו

מדד שקיפות האתרים ברשויות המקומיות – עמותת שקיפות בינלאומית-ישראל (שבי"ל)

עמותת שקיפות בינלאומית ישראל – שבי"ל (ע"ר)  נוסדה בשנת 1999 על ידי פרופ' דוב יזרעאלי ז"ל, במסגרת הפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת תל אביב. העמותה היא סניף של הארגון החברתי גלובלי Transparency International –  TI הפועל באמצעות למעלה מ- 100 סניפים…

המשיכו לקרוא כתבה זו

דו"ח רישום פטנטים בישראל 2018

המשרד לרישום פטנטים מפרסם מידי שנה דו"ח המתעד את פעילויות המשרד. שנת 2018 התאפיינה בעלייה בכמות הבקשות לרישום זכויות קניין רוחני בישראל. במהלך השנה נבחנו 5,812 בקשות ישראליות בבחינה ראשונה, 1,406 בקשות במסגרת רשות החיפוש הבינלאומית, ו-7,000 בחינות חוזרות. 29%…

המשיכו לקרוא כתבה זו

דו"חות אודות יישום חוק חופש המידע במשרדי הממשלה

הדוח השנתי של היחידה הממשלתית לחופש המידע בוחן את יישום החוק במשרדי הממשלה ויחידות הסמך, וכן את פעילות היחידה בשנה זו. מטרת הדו"ח היא לשקף את המצב הקיים בתחום זה, להציף את הכשלים הדורשים תיקון ולהמליץ על פעולות לתיקון המצב.…

המשיכו לקרוא כתבה זו

דו"ח רישום פטנטים בישראל 2019

המשרד לרישום פטנטים מפרסם מידי שנה דו"ח המתעד את פעילויות המשרד. בשנת 2019 נרשמה עליה של כ-10% במספר הבקשות לרישום פטנטים ובמספר הבקשות לרישום סימני מסחר בישראל. בתחום העיצובים נרשמה ירידה של כ-13%. מספר הבקשות הבינלאומיות לפטנט שהוגשו תחת אמנת…

המשיכו לקרוא כתבה זו