חזרה לעמוד הקודם

האינטרנט של הדברים (IoT)

האם ישראל ערוכה למיצוי הפוטנציאל הכלכלי-חברתי של מהפכת ה-IoT ולהתמודדות עם הסיכונים הטמונים בה?

איגוד האינטרנט הישראלי מפרסם להערות הציבור מסמך מדיניות חדש הבוחן את היתרונות, החסמים והסיכונים הכרוכים באימוץ טכנולוגיות האינטרנט של הדברים (Internet of Things, IoT) בישראל, יחד עם המלצות מדיניות עבור מישורי ההיערכות המדינתית הנדרשים בעת הזו, בתחומי התשתית והרגולציה.

חלקו הראשון של המסמך (פרק I), סוקר את מגוון השימושים והתועלות של טכנולוגיות IoT בתחומים הבאים: תעשייה מסחר וחקלאות; תחבורה ותשתיות ערים חכמות, רפואה ובריאות, צרכנות ומכשירים ביתיים, אקולוגיה וניצול חכם של משאבי טבע.

חלקו השני של המסמך (פרק II) מנתח את הצרכים והחסמים למיצוי התועלות המגוונות של טכנולוגיות IoT ברובד התשתית, ובכלל זה: מעבר לכתובות IP בפרוטוקול IPv6 וקידום הפריסה של תשתיות אינטרנט מתקדמות (סיבים אופטיים וסלולר בדור 5) ברחבי מדינת ישראל.

חלקו השלישי של המסמך (פרק III) סוקר את האתגרים החברתיים-כלכליים של הגידול הצפוי בפרישת מכשירי IoT ומציג המלצות מדיניות לפיתוח רגולציה ייעודית במישורים הבאים: אבטחת סייבר, הגנת פרטיות ומידע, דיני צרכנות, הגבלים עסקיים, הגנת סביבה וקיימות.

חלקו האחרון של המסמך (פרק IV) מציע צעדי מדיניות נוספים לעידוד פיתוח ושימוש בטכנולוגיות IoT בישראל, כגון: מענקים ותמריצים לעידוד מחקר, פיתוח ויישום מערכות IoT, שיתוף נתונים מצד המדינה ופיתוח ההון האנושי והכשרות מקצועיות בתחומים טכנולוגיים רלוונטיים.

אנו מזמינים את הציבור ובעלי עניין רלוונטיים מקרב המגזר הציבורי והפרטי לקרוא את טיוטת המסמך ולהעביר את הערותיהם ותשומותיהם לממצאיו ולהמלצות המדיניות הנכללות בו. בפרט, אנו מזמינים גורמי מקצוע מהתעשייה להתייחס לשאלות נקודתיות אודות צרכים טכנולוגיים ורגולטוריים המסומנות לאורך המסמך.

התייחסויות למסמך המדיניות יש לשלוח בדוא"ל public-cmnts@isoc.org.il עד ליום 20.12.2021.

פרסום גרסתו הסופית של מסמך המדיניות צפוי במהלך חודש ינואר 2022.

מסמך מדיניות – האינטרנט של הדברים – גרסה להערות ציבור (אוקטובר 2021)מסמך מדיניות – האינטרנט של הדברים – נגיש