החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

הסמכת רשם il.

רשמים מוסמכים הינם גופים העומדים בקריטריונים טכנולוגיים ושירותיים שנקבעו ע"י איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר), ואשר האיגוד חתם עימם על הסכם הסמכה. המידע בעמודים אלה מיועד לרשמים פוטנציאליים ולכלל הציבור.

מערכת "רשם-מרשם" הינה ממשק מוסדר בין מרשם הדומיינים (שמות מתחם) בסיומת של ישראל (il.) המנוהל ע"י איגוד האינטרנט, לבין רשמי משנה מוסמכים. המערכת מאפשרת לרשמים מוסמכים ביצוע פעולות רישום מול מרשם הדומיינים (רישום דומיינים חדשים, עדכון ומחיקת דומיינים וכו') בצורה ממוכנת, מאומתת ומאובטחת. המערכת זמינה בלעדית לרשמים המוסמכים ע"י האיגוד.