החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

רשמים מוסמכים

הרשמים הינם גופים שהוסמכו ע"י איגוד האינטרנט לרישום שמות מתחם (Domain-Names), לאחר שנבדקה עמידתם בקריטריונים טכניים ושירותיים. בין הרשמים מתקיימת תחרות חופשית, איגוד האינטרנט ממליץ לבדוק ולהשוות בין השירותים והמחירים המוצעים על ידי הרשמים, ניתן לעיין במדריך לבחירת רשם.