חזרה לעמוד הקודם

דו"חות פעילות שנתיים

הדו"ח השנתי של איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) מציג סקירה מקיפה ועמוקה של מגוון הפעילויות שהתקיימו בשנה המוצגת בו – משקף את מכלול הפעילויות, מציג נתונים שונים אודותיהן ומדגיש את החידושים שאירעו בתקופת הדו"ח.

הדו"ח מוצג לחברי העמותה במסגרת האסיפה הכללית השנתית, וסוקר בהרחבה את השנה שקדמה לאסיפה.
תוכלו לעיין כאן בדוחות השנתיים של השנים האחרונות.

דו"ח פעילות האיגוד ב-2021

דו"ח פעילות האיגוד ב-2020

דו"ח פעילות האיגוד ב-2019

דו"ח פעילות האיגוד ב-2018

דו"ח פעילות האיגוד ב-2017

דו"ח פעילות האיגוד ב-2016