חזרה לעמוד הקודם

דו"חות פעילות שנתיים

הדו"ח השנתי של איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) מציג סקירה מקיפה ועמוקה של מגוון הפעילויות שהתקיימו בשנה המוצגת בו – משקף את מכלול הפעילויות, מציג נתונים שונים אודותיהן ומדגיש את החידושים שאירעו בתקופת הדו"ח.
הדו"ח מוצג לחברי העמותה במסגרת האסיפה הכללית השנתית, וסוקר את השנה שקדמה לאסיפה.
תוכלו לעיין כאן בדוחות השנתיים של השנתיים האחרונות. הדו"ח לשנת 2017, יתפרסם כאמור בסמוך לאסיפה הכללית בשנה הנוכחית.

דו"ח פעילות האיגוד ב-2016

המידע המלא לעיון חברי העמותה, נמצא באתר החברים. (כניסה באמצעות שם משתמש וסיסמה)