החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

שקיפות

שקיפות היא כלי ועבורנו גם ערך. אנו מאמינים בו:

הפרוטוקולים של הדיונים וההחלטות הנידונות במסגרת ישיבות הוועד המנהל, מפורסמות לציבור לצפייה חופשית באתרנו. כמו כן, אנו מעלים לאתר כל מידע המחייב השקפה עפ"י חוק, וגם מעבר למה שהחוק מחייב, אך מהווה בעינינו אמצעי נוסף לשיקוף של התנהלות תקינה – דוגמת תקציב שנתי, דו"ח מבקר, דו"ח תכנון מול ביצוע, דו"ח שנתי מפורט, דו"חות כספיים, אישורי ניהול תקין, ובקשות להצעות שמפרסם האיגוד מעת לעת.

העקרונות המנחים של פרסום ההחלטות נקבעו תוך התחשבות בגורמים כמו הגנה על צנעת הפרט בכל הנוגע למידע אישי אודות עובדי האיגוד, היבטים של אבטחת מידע וכמובן מידת העניין לציבור.