החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

אסיפה כללית 2018

כבכל שנה, יקיים איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר), אסיפת חברים כללית, המיועדת לשתף את חברי העמותה בפעילות והפרויקטים השונים שהתבצעו במהלך השנה החולפת ובתכנון הפעילות העתידית. כמו כן, נערכים באסיפה הכללית ההליכים הפורמליים של אישור המסמכים המהותיים של העמותה, המדווחים לרשם העמותות ומתקיים דיון בהצעות החברים השונות.

מועד: האסיפה השנתית תתקיים ביום שני, ה-18 ביוני 2018, בשעה 16:00.

על פי התקנון, אם בשעה היעודה לא יהיו נוכחים לפחות 1/4 ממספר חברי העמותה (בעצמם) תידחה שעת תחילת האסיפה ל-17:00 – בכל הרכב של חברים שיהיה נוכח.

מיקום: משרדי האיגוד, ברקת 6, פתח תקווה. (בית המפעיל, קומה 4)

דרכי הגעה: ברכב פרטי | בתחבורה ציבורית

חניה: ניתן לחנות ב"כחול הלבן" עפ"י הנחיות השילוט המוקמי, או בחניונים הסמוכים בתשלום.

הנושאים על סדר יום האסיפה

  • סקירת פעילות האיגוד במהלך השנה שחלפה והצגת תכנית הפעילות לשנה הקרובה ע"י נשיאת האיגוד, פרופ' קרין נהון ומנכ"ל האיגוד, עו"ד יורם הכהן.
  • הצגת דו"ח הגוף המבקר לשנת 2017.
  • הצגה ואישור הדו"חות הכספיים לשנת 2017.
  • הצגה ואישור הדו"ח המילולי לשנת 2017.
  • בחירת רואה החשבון של העמותה ממועד האסיפה הנוכחית ועד למועד האסיפה בשנת 2019 ואישור שכרו.
  • בחירת הגוף המבקר של האיגוד ממועד האסיפה הנוכחית ועד למועד האסיפה לשנת 2019 ואישור שכרו.
  • דיון והצבעה על הצעות החברים לשינוי תקנון האיגוד.
  • הצבעה על הצעות לפיטורי הוועד ובחירת ועד חדש בהתאם לסעיף 28 לחוק העמותות.
  • דיון בנושאים שהוצעו על ידי חברים – ללא צורך בהצבעה.

העלאת נושאים לדיון ולהצבעה – מטעם החברים

חברים המעוניינים להעלות הצעות לשינוי התקנון, מתבקשים להעביר אותן בנוסח בהיר ומדויק אשר לשינוי המוצע.
חברים המעוניינים להעלות נושאים לדיון באסיפה (שאינם מחייבים הצבעה) מתבקשים לתאר את הנושא המבוקש בפירוט.
את ההצעות יש להעביר למשרדי האיגוד בכתובת: [email protected] עד ליום 4.06.2018 בשעה 12:00 בצהריים.
כתב ההצבעה מפורסם להלן.

העברת כתבי הצבעה

חברים המעוניינים להעביר כתבי הצבעה במקום נוכחות פיזית באסיפה, מתבקשים להעבירם למשרדי האיגוד בכתובת הדוא"ל: [email protected] לא יאוחר מיום ה-16.06.2018 בשעה 16:00.

כתבי ההצבעה מועברים ישירות ליועץ המשפטי של העמותה עו"ד טל קפלן (ולו בלבד), והם יובאו על ידו לאסיפה.
לידיעת החברים המבקשים להצביע בכתב הצבעה: על פי הנחיית רשם העמותות, לחברי העמותה תהא זכות עיון בכתבי ההצבעה שייעשה בהם שימוש באסיפה, גם לאחר מועד האסיפה.

חשוב – לתשומת לב:
מועד אחרון זה (16.6) להעברת כתבי ההצבעה חל ביום שבת, ומי שמעוניין להגיש קודם לכניסת השבת, מתבקש להיערך לכך בהתאם.

דו"ח פעילות שנתי

אנו מזמינים אתכם להיות מעורבים בכל מה שהתרחש בשנת הפעילות של איגוד האינטרנט הישראלי בשנת 2017:

הדו"ח השנתי לשנת 2017 יוצג לחברי העמותה במסגרת האסיפה הכללית השנתית, ויסקור באופן מקיף ומעמיק את השנה שקדמה לאסיפה – מכלול הפעילויות שהתקיימו בשנה זו, נתונים שונים אודותיהן והחידושים שאירעו בתקופת הדו"ח.

מוזמנים לעיין בדו"ח המלא, להתעדכן בנתונים שליוו את שנת הדו"ח, וללמוד עוד על הפעילויות והתהליכים שהתחוללו בשנת 2017.

קבצים נוספים

להתראות באסיפה!