חזרה לעמוד הקודם

נטיקה: חינוך ומודעות לאוריינות ושימוש אחראי ברשת

netica

האינטרנט, המסכים, האפליקציות והרשתות החברתיות הפכו לחלק חשוב ובלתי נפרד מחיי היום יום של כולנו – הן כבוגרים והן כילדים. הן מאפשרות ומספקות לנו הזדמנויות ומשאבי ידע וקהילה חשובים ומשמעותיים, אך גם טומנות בחובן לא מעט אתגרים, הטיות וסכנות.

איגוד האינטרנט הישראלי מוביל במסגרת פעילות "נטיקה" יוזמות ופעילויות שונות לקידום מודעות ושימוש מיטבי באינטרנט, באמצעות קידום משאבי ידע, השפעה על מקבלי החלטות והובלת שינויים והתאמות של מערכות ורשויות למציאות החיים הדיגיטלית של ימינו. על יד כך הוא פועל לצמצום פערי שימוש בחברה הישראלית ושיפור מיומנויות ותחושת המוגנות של משתמשי הרשת בישראל. 

מתוך ההכרה שהמרחב המקוון משפיע על כל אורחות חיינו, הן בהזדמנויות והן באתגרים חשוב לנו לפעול בקרב אוכלוסיות שונות שפחות פעילות במרחב המקוון כמו גם להוות כתובת לאנשי המקצוע בתחום. 

בעקבות כך אנחנו מעמידים לרשות הציבור את הידע המצטבר שלנו לאורך השנים להתנהלות חברתית ברשת. במסגרת זו אנו פועלים להנגיש מידע וכלים כגון מחקרים, חיזוי מגמות, טיפים וכללי שימוש מומלצים קמפיינים מובילים, מאמרי דעה ועוד. 

אנו מובילים את הפעילות להגברת המודעות בקרב ציבור מקבלי ההחלטות והבוגרים בישראל, הן כמכתיבי מדיניות ורגולציה, הן כגולשים ומשתמשים והן כגורם משפיע ומודל לחיקוי לצעירים ולילדים. לצורך כך אנחנו נעזרים בהיכרות הבלתי אמצעית שלנו עם השטח ועולם האינטרנט, בצד בחינת מגמות עולמיות בתחום. 

אנחנו מזמינים אתכם ללמוד יחד איתנו על המרחב, יתרונותיו ואתגריו כאחד.