חזרה לעמוד הקודם

מסמכי מדיניות

מסמכי המדיניות של איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) עוסקים בסוגיות שונות – טכנולוגיות, משפטיות, חברתיות, חינוכיות וציבוריות – הנוגעות לחיינו הדיגיטליים, כפרטים וכחברה. מטרתם לייצר תשתית ידע מעמיק ואיכותי שתאפשר לגבש המלצות מעשיות ולקדם מדיניות שתעצב מרחב דיגיטלי ואינטרנטי חופשי, מתקדם, בר-קיימא ובטוח בישראל; ולעורר דיון מקצועי וציבורי מבוסס מידע וידע.

מטבע הדברים, ההתפתחויות הטכנולוגיות והדיגיטליות אינן ניטראליות, אלא מושפעות מערכים, תפיסות, אמונות וכדומה. בה בעת ההתפתחויות הללו גם משפיעות על אמונות, תפיסות וערכים פרטיים וציבוריים. איגוד האינטרנט הישראלי רואה לעצמו חובה לטפל בשני ההיבטים הללו – ההשפעה על הטכנולוגיות וההשפעה של הטכנולוגיות – להציג את עמדתו הציבורית ולקדם את המלצותיו בתחומים אלה.

מבוא

מסמך מדיניות זה, דן ביתרונות, בסיכונים, ובקשיים שבאימוץ טכנולוגיות "האינטרנט של הדברים" (Internet of Things, IoT) ומציע פעולות לקידום והפצת…

קראו עוד

האינטרנט של הדברים (IoT)

האם ישראל ערוכה למיצוי הפוטנציאל הכלכלי-חברתי של מהפכת ה-IoT ולהתמודדות עם הסיכונים הטמונים בה? איגוד האינטרנט הישראלי מפרסם מסמך מדיניות…

קראו עוד