חזרה לעמוד הקודם

IPv6 – הפניות לתכנים נוספים

בעמוד זה נצרף תכנים העוסקים ב-IPv6 העשויים לסייע בהבנת התחום והתפתחויותיו. כדי להבין לעומק את חשיבות ה-IPv6 והמלצות המדיניות של האיגוד (אשר אומצו על ידי משרד התקשורת), ראה מסמך המדיניות. בנוסף, ניתן למצוא גם פעילויות של האיגוד בתחום.

  1. מנהל כתובות האינטרנט האירופי (RIPE) מתייחס לחסמים למעבר ל-IPv6 –  המאמר מתייחס לשלושה חסמים מרכזיים, אשר מקשים על המעבר ל-IPv6: התחושה הכללית שהאינטרנט עובד ולכן אין צורך לשנות; הדרישות התקציביות שנלוות למעבר; והאפשרות לאיבוד יכולת ניהול הרשתות הפנימיות NAT. המחבר שולל את ההנחות שעומדות בבסיס המצדדים בחסמים האלו ומדגיש שחרף הקשיים האלו יש להמשיך בתהליך, כי אין תחליף למעבר ל-IPv6 וכי הדבר דורש שינוי גישה של כלל "שרשרת הערך". עוד הוא טוען, כי למרות שלא ניתן עדיין למדוד זאת בדיוק – יתרונות ה-IPv6 על פני ה-IPv4 הם ברורים.
  2. כתבה מתוך הבלוגTEAMARIN הקוראת למעבר ל-IPv6 –  מדגישה גם היא את העובדה שהמעבר לIPv6 הוא הכרחי (שאלה של מתי ולא שאלה של האם), וכי ההישארות בטכנולוגיית IPv4 מתחילה לגבות מחיר גבוה מעסקים. לטעמו של מחבר הבלוג, החסם המרכזי למעבר הוא מחסור בחומרה בתקן IPv6.
  3. הודעה של מנהל כתובות האינטרנט האירופי (RIPE) על השלמת סיום פעילותו של צוות המשימה ההולנדי – הכתבה מציינת שכוח המשימה פורק לאחר שעמד במרבית משימותיו, ובראשן הכרה של המערכות הציבורית והעסקית בחשיבות המעבר, שינוי גישה לאומי והבנה שההישגים הנוכחיים מהווים בסיס איכותי להמשך מעבר עצמאי של המערכות השונות (כלומר: הושגה נקודה קריטית שבה המערכות לא נזקקות עוד לדחיפה של כוח המשימה). משהושגה אותה נקודה ארכימדית בנוגע ל-IPV6, כוח המשימה מופנה להטמיע טכנולוגיות נוספות דוגמת TLS, DNSSEC.
  4. דו"ח OFCOM על מגבלות טכנ' CGN וחוסר יכולתן לשמש תחליף למעבר ל-IPv6 – טוען שטכנולוגיות CGN הינן אילוץ שנועד להתמודד עם המחסור בכתובות IPv4 ו"רע במיעוטו" בתקופת הביניים הממושכת שלוקח לעבור מ-IPv4 ל-IPv6. הטכנולוגיות הללו מתאימות יותר לרשתות סלולריות, אך ברשתות פס-רחב הן מובילות לירידה בביצועים, פוגעות בחלק מהיישומים, מגבילות את מספר החיבורים שכל לקוח יכול להפעיל במקביל, משבשות את היכולת לזיהוי חד-חד-ערכי של ציוד קצה ומקשה על היכולת של הלקוח להוסיף חיבורים נוספים. ברמה המערכתית, טכנולוגיות CGN פוגעות בתחרותיות ויוצרות העדפה ברורה לשחקנים קיימים על פני שחקנים חדשים.
  5. כתבה אודות הצורך לעבור ל-IPv6 גם ממניעים בטחוניים – על פי הכתבה, טכנולוגיות CGN, אשר נאלצים לעשות בהם שימוש כתוצאה ממחסור בכתובות IPv4, משבשות את יכולת הזיהוי של משתמשי הקצה, ויוצרים כשלים ביטחוניים ופליליים בכך שהם מאפשרים בקלות יתרה לעשות שימוש בכתובת IP משותפת עם אזרחים מן השורה, ולפיכך נדרש מעבר מהיר ל-IPv6.