חזרה לעמוד הקודם

מדיניות ציבורית מומלצת לפרישת IPv6 בישראל

רשת האינטרנט מבוססת על פרוטוקול טכנולוגי של תקשורת בין מחשבים (Internet Protocol). לכל מחשב או ציוד קצה שמחובר לאינטרנט יש כתובת מספרית ייחודית הידועה בשם כתובת IP. כתובת זו משמשת לצורך ניתוב המידע מהשולח למקבל בין ציודי הקצה השונים. פרוטוקול האינטרנט הרווח והנפוץ כיום בשימוש הינו מגרסה 4 ונקרא IPv4. על בסיסו ניתן להקצות כתובות IP לכ-4.3 מיליארד מחשבים וציודי קצה ייחודיים שיחוברו לאינטרנט. אולם, כמות ציוד הקצה המחובר לאינטרנט, כבר היום, עולה על כמות הכתובות הייחודיות הקיימות בפרוטוקול IPv4. על כן נוצר מחסור קשה בכתובות IP בפרוטוקול IPv4.

כבר בשנות ה-90 זוהה הפער הזה והחלו בפיתוחו של פרוטוקול חדש – אשר נקרא IPv6 – שאמור היה לפתור, בין היתר, את המחסור הצפוי שזוהה במאגר כתובות ה-IP. במסגרת הפרוטוקול החדש ניתן להקצות כ- 340 טריליון טריליון טריליון כתובות אינטרנט (3.4×1038) ייחודיות, והוא זמין ליישום מאמצע שנות ה-2000. במחקר שנערך לצורך כתיבת מסמך זה נמצא כי המומחים תמימי דעים כי בשנים הבאות רשת האינטרנט תעבור ברובה ל-IPv6, עד לדעיכתו המוחלטת של פרוטוקול ה- IPv4. מעבר זה צפוי לבטל המחסור בכתובות IP מגרסה IPv4, אשר חונק את התפתחות האינטרנט והתחרותיות בה, ופוגע בחווית השירות של המשתמשים השונים. בנוסף, אימוץ IPv6 עתיד לסייע בקידום התפתחויות טכנולוגיות משמעותיות ובראשם לאפשר פרישת סנסורי IoT – Internet of Things, המחייבים כמות גדולה ביותר של כתובות IP ייחודיות.

מנגד, המחקר מצא כי המעבר לשימוש בפרוטוקול IPv6 אינו פשוט ומהיר, ועשוי להתארך לכדי יותר מעשור. לצד זאת, הקושי העיקרי עימו יש להתמודד כדי להטמיע את הפרוטוקול החדש הוא התנגדותם של בעלי עניין רבים, משיקולים כלכליים, כמו גם משיקולים נוספים דוגמת סיבוכיות ניהול רשתות התקשורת, וסוגיות אבטחת מידע וסייבר. מסיבות אלה, המשותף למרבית המדינות שהתקדמו באימוץ הפרוטוקול הוא מעורבות כלשהי של המדינה/רגולטור בתחום.

מסמך זה נכתב על ידי ערן גרף עבור איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) במטרה לבחון ולשקף את סטטוס מימוש פרוטוקול IPv6 בישראל, להמליץ על מדיניות ותהליכים אשר נדרשים להטמעתו באופן מוצלח ומהיר במרחב האינטרנט הישראלי, ולהניע תהליכים אלה. זאת, כחלק מאחריות האיגוד לתשתית האינטרנט הישראלי, ולשימור חופש הרשת.

המסמך הוא אחד מסדרה של מסמכי מדיניות של איגוד האינטרנט הישראלי, שעוסקים בסוגיות טכנולוגיות וחברתיות  הנוגעות למרחב האינטרנט בישראל. איגוד האינטרנט הישראלי רואה לעצמו חובה לטפל בשני ההיבטים הללו – הטכנולוגית והחברתית – להציג את עמדתו הציבורית ולקדם את המלצותיו בתחומים אלה. כחלק מכך, האיגוד אינו מסתפק בכתיבת המסמכים ופרסומם, אלא פועל לעורר דיון מקצועי וציבורי על בסיסם, וכן להוביל מהלכים שיקדמו רגולציה ברוח המדיניות המוצעת. המסמך הנוכחי מהווה טיוטא להערות הציבור. אנו מזמינים את הקוראים להוריד את הקובץ המלא ולשלוח הערות.

[half]להורדת המסמך המלא (PDF)[/half] [half]למשלוח הערות במייל[/half] [half]להורדת המסמך המלא[/half][half]למשלוח הערות במייל[/half]

לתשומת לבכם: מסמך המדיניות בנושא פרישת IPv6 בישראל, המוצג כאן, הנו גרסה מעודכנת למסמך שהועלה ביום 04.06.2018.

והיא כוללת עדכון לקישורים המוצגים בדו"ח, אשר חלקם לא פעלו באופן מלא – עודכן ביום 18.6.18.

כבכל מסמך מדיניות ציבורית, המתפרסם על ידינו, אנו ממתינים להערות הציבור, ונפרסם את הדו"ח הסופי לאחר הדיון הציבורי במסמך זה.