חזרה לעמוד הקודם

פרישת IPv6 בישראל – מסמך מדיניות

רשת האינטרנט מבוססת על פרוטוקול טכנולוגי של תקשורת בין מחשבים (Internet Protocol). לכל מחשב או ציוד קצה שמחובר לאינטרנט יש כתובת מספרית ייחודית הידועה בשם כתובת IP. כתובת זו משמשת לצורך ניתוב המידע מהשולח למקבל בין ציודי הקצה השונים. פרוטוקול האינטרנט הרווח והנפוץ כיום בשימוש הינו מגרסה 4 ונקרא IPv4. על בסיסו ניתן להקצות כתובות IP לכ-4.3 מיליארד מחשבים וציודי קצה ייחודיים שיחוברו לאינטרנט. אולם, כמות ציוד הקצה המחובר לאינטרנט, כבר היום, עולה על כמות הכתובות הייחודיות הקיימות בפרוטוקול IPv4. על כן נוצר מחסור קשה בכתובות IP בפרוטוקול IPv4. המחסור בכתובות IP מגרסה IPv4 חונק את התפתחות האינטרנט והתחרותיות בה ופוגע בחווית השירות של המשתמשים השונים. 

כבר בשנות ה-90 זוהה הפער הזה והחלו בפיתוחו של פרוטוקול חדש – אשר נקרא IPv6 – שאמור היה לפתור, בין היתר, את המחסור הצפוי שזוהה במאגר כתובות ה-IP. במסגרת הפרוטוקול החדש ניתן להקצות כ- 340 טריליון טריליון טריליון כתובות אינטרנט (3.4×1038) ייחודיות, והוא זמין ליישום מאמצע שנות ה-2000.

מסמך זה נכתב על ידי ערן גרף לבקשת איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) ובמימונו במטרה לבחון ולשקף את סטטוס מימוש פרוטוקול IPv6 בישראל אל מול העולם, להמליץ על מדיניות ותהליכים אשר נדרשים להטמעתו באופן מוצלח ומהיר במרחב האינטרנט הישראלי, ולהניע תהליכים אלה, כחלק מאחריות האיגוד ל-?????

מטרתו של מסמך זה להציף את הסוגיה; להעמידה במרכז סדר היום הציבורי, להמליץ על מדיניות ולהוביל לשינוי מדיניות וקידום המעבר ל-IPv6. במחקר שנערך לצורך כתיבת מסמך זה נמצא כי המומחים תמימי דעים כי בשנים הבאות רשת האינטרנט תעבור ברובה ל-IPv6, עד לדעיכתו המוחלטת של פרוטוקול ה- IPv4. מעבר זה צפוי לבטל את המחסור בכתובות IP מגרסה IPv4. במקביל, אימוץ IPv6 עתיד לסייע בקידום התפתחויות טכנולוגיות משמעותיות ובראשן לאפשר פרישת סנסורי IoT (Internet of Things), המחייבים כמות גדולה ביותר של כתובות IP ייחודיות. מנגד, מדגיש מסמך המדיניות כי המעבר לשימוש בפרוטוקול IPv6 אינו פשוט ומהיר, ועשוי להתארך לכדי יותר מעשור. לצד זאת, הקושי העיקרי עימו יש להתמודד כדי להטמיע את הפרוטוקול החדש הוא התנגדותם של בעלי עניין רבים, משיקולים כלכליים, כמו גם משיקולים נוספים דוגמת סיבוכיות ניהול רשתות התקשורת, וסוגיות אבטחת מידע וסייבר. מסיבות אלה, המשותף למרבית המדינות שהתקדמו באימוץ הפרוטוקול הוא מעורבות כלשהי של המדינה/רגולטור בתחום.

מדינות רבות בעולם כבר אימצו או נמצאות בתהליך מתקדם של אימוץ פרוטוקול תקשורת IPv6, שיאפשר כמות בלתי מוגבלת של כתובות IP.

 

המסמך הוא אחד מסדרה של מסמכי מדיניות של איגוד האינטרנט הישראלי, שעוסקים בסוגיות שונות הנוגעות לחיינו הדיגיטליים, כפרטים וכחברה. מטבע הדברים, ההתפתחויות הטכנולוגיות והדיגיטליות אינן ניטראליות, אלא מושפעות מערכים, תפיסות, אמונות וכדומה. בה בעת ההתפתחויות הללו גם משפיעות על אמונות, תפיסות וערכים פרטיים וציבוריים. איגוד האינטרנט הישראלי רואה לעצמו חובה לטפל בשני ההיבטים הללו – ההשפעה על הטכנולוגיות וההשפעה של הטכנולוגיות – להציג את עמדתו הציבורית ולקדם את המלצותיו בתחומים אלה. כחלק מכך, האיגוד אינו מסתפק בכתיבת המסמכים ופרסומם, אלא פועל לעורר דיון מקצועי וציבורי על בסיסם, וכן להוביל מהלכים שיקדמו רגולציה ברוח המדיניות המוצעת.

לצד המסמך אנו מצרפים קישורים למידע נוסף העוסק בתהליכי המעבר לשימוש בפרוטוקול IPv6 בעולם.

לעדכונים נוספים אחר תהליך פרישת IPv6 בישראל לחץ כאן.

להורדת המסמך המלא (PDF)