החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

הוועדה לשמות מתחם פוגעניים

הוועדה לבחינת שמות מתחם פוגעניים הוקמה בפברואר 2012. מטרתה של הוועדה היא לקבוע אם שמות מתחם מסויימים ניתנים לרישום על פי כללי רישום שמות המתחם בהם נקבע כי לא ניתן לרשום "שמות המכילים מילים גסות, שפה גסה, שמות הפוגעים בתקנת הציבור או ברגשות הציבור או שמות שבכל דרך אחרת אינם תואמים את חוקי מדינת ישראל" (סעיף 7.3 לכללים).

הוועדה מורכבת מאנשי רוח, משפט ואינטרנט: מר הנק נוסבכר, יו"ר; גב' יוכי ברנדס; ד"ר איריס סורוקר, שופטת בדימוס; ד"ר אדם שנער.

נוהל עבודת הוועדה

דיון בשם המתחם kaki.co.il

החלטה בסעיף 5.ז לנוהל הוועדה לבחינת שמות מתחם פוגעניים נקבע כי: "החלטות הוועדה יתקבלו ברוב קולות. החלטת ועדה שלא לאשר…

קראו עוד