חזרה לעמוד הקודם

הוועדה לשמות מתחם פוגעניים

הוועדה לבחינת שמות מתחם פוגעניים הוקמה בפברואר 2012. מטרתה של הוועדה היא לקבוע אם שמות מתחם מסויימים ניתנים לרישום על פי כללי רישום שמות המתחם בהם נקבע כי לא ניתן לרשום "שמות המכילים מילים גסות, שפה גסה, שמות הפוגעים בתקנת הציבור או ברגשות הציבור או שמות שבכל דרך אחרת אינם תואמים את חוקי מדינת ישראל" (סעיף 7.3 לכללים).

הוועדה מורכבת מאנשי רוח, משפט ואינטרנט: מר הנק נוסבכר, יו"ר; גב' יוכי ברנדס; ד"ר איריס סורוקר, שופטת בדימוס; ד"ר אסף וינר.

נוהל עבודת הוועדה

דיון בשמות המתחם fucku.co.il ו-fuckme.co.il

ההחלטה בסעיף 5.ז לנוהל הוועדה לבחינת שמות מתחם פוגעניים נקבע כי: "החלטות הוועדה יתקבלו ברוב קולות. החלטת ועדה שלא לאשר רישום שם מתחם לרישום צריכה להתקבל ברוב מספרי של חבריה."…

קראו עוד

דיון בשם המתחם mindfuck.co.il

החלטה בסעיף 5.ז לנוהל הוועדה לבחינת שמות מתחם פוגעניים נקבע כי: "החלטות הוועדה יתקבלו ברוב קולות. החלטת ועדה שלא לאשר רישום שם מתחם לרישום צריכה להתקבל ברוב מספרי של חבריה."…

קראו עוד

דיון בשם המתחם kaki.co.il

החלטה בסעיף 5.ז לנוהל הוועדה לבחינת שמות מתחם פוגעניים נקבע כי: "החלטות הוועדה יתקבלו ברוב קולות. החלטת ועדה שלא לאשר רישום שם מתחם לרישום צריכה להתקבל ברוב מספרי של חבריה."…

קראו עוד

דיון בשם המתחם נבלות.co.il

מנימוקי ההחלטה: על פניו, שם המתחם המבוקש אינו בא בגדר אף קטגוריה. בהקשרים מסוימים המילה נבלות עשויה לשמש קללה, אולם אין מדובר במילה גסה, פגיעה בתקנת הציבור או ברגשותיו, ואין…

קראו עוד

דיון בשם המתחם zaingadol.co.il

מנימוקי ההחלטה: השם וולגרי ודוחה, אך אני לא רואה אפשרות להכריח אנשים להיות רגישים ועדינים (הלוואי והיה אפשר...). אם זה מה שהם רוצים, שיבושם להם!

קראו עוד

דיון בשם המתחם: sharmuta.co.il

"אני סבור שבמקרה זה כפות המאזניים נוטות לצד אישור שם המתחם: מצד אחד, במילה נעשה בדרך כלל שימוש כקללה ולכן כ"מילה גסה", אולם מנגד, יש מי שמשתמשים/ות בה בדרך של…

קראו עוד