החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

דיון בשם המתחם kaki.co.il

החלטה

בסעיף 5.ז לנוהל הוועדה לבחינת שמות מתחם פוגעניים נקבע כי:

"החלטות הוועדה יתקבלו ברוב קולות. החלטת ועדה שלא לאשר רישום שם מתחם
לרישום צריכה להתקבל ברוב מספרי של חבריה."

כל חברי הוועדה תומכים בקבלת הבקשה – הבקשה מאושרת.

הנק נוסבכר
יו"ר הוועדה לבחינת שמות מתחם פוגעניים
של איגוד האינטרנט הישראלי

נימוקי חברי הוועדה

פרופ' מיכאל בירנהק:

  1. לפי סעיף 3.7 לכללי רישום שמות מתחם, סמכותה של הוועדה היא להרשות או לסרב רישום של שמות מתחם לפי מספר קטגוריות: שמות המכילים מילים גסות, הפוגעים בתקנת הציבור או ברגשות הציבור, או כאלה שאינם תואמים לדין הישראלי.
  2. על פניו, נראה שהקטגוריה המתאימה כאן לבדיקה היא של "מילים גסות". אני מתקשה לראות כיצד שם המתחם המבוקר פוגע בתקנת הציבור, ברגשות הציבור, או בחוק כלשהו.
  3. המילה הכלולה בשם המתחם, ככל שכוונתה למילת הסלנג המקובלת בישראל (חיפוש המילה באיות המבוקש באנציקלופדיה החופשית ויקיפידה מעלה שיש לה גם משמעויות אחרות) אמנם אינה תפארת השפה העברית, אבל אין בה פסול בעיניי, בין משום נוכח השימושים המקובלים למילה זו בהקשר הישראלי, רמת הגסות נמוכה מאוד אם בכלל קיימת, ובין מחמת שיש למילה משמעויות אפשריות בשפות אחרות, במיוחד כאשר הכתיב הוא באנגלית ולא בעברית.

לאור זה, אני מציע לאשר את הבקשה.

בעז אוקון:

אני מסכים לאשר את הבקשה.

יוכי ברנדס:

נראה לי שלא צריך לאסור את השם הזה. הוא אידיוטי וילדותי, אבל אנשים רשאים להיות אינפנטילים.
זו זכות יסוד של כל אדם .אני מאשרת את השם "kaki" לאתר המבוקש.

הנק נוסבכר:

איני רואה כל פגם בשם "kaki" ולפי דעתי השם לא פוגע ברגשות של הציבור. לכן אני מאשר את שם המתחם.

תוצאת הדיון

כל חברי הוועדה תומכים בקבלת הבקשה. כאמור לעיל, ולפי הנוהל שנקבע, הבקשה מתקבלת.

ההחלטה בפורמט PDF