חזרה לעמוד הקודם

שירותי מרשם

מרשם שמות המתחם מעמיד לטובת הציבור שירותים שונים שנועדו לסייע במספר תחומים הקשורים לשמות מתחם, כנהוג במרשמים מדינתיים ברחבי העולם.