חזרה לעמוד הקודם

תעריפי חיבור למחלף ה-IIX

להלן התעריפים השנתיים עבור שרות החיבור ל-IIX (מחירון 2020)

חיבורים מבוססי LAN (ייעודיים):חיבורים מבוססי VLAN:
טבלת מחירים (המחירים בש"ח לשנה)
מהירות קו ראשי קו גיבוי* ממשק חיבור
100Mb/s 16,000   1gbit/s (LR or cat6)
200Mb/s 24,000   1gbit/s (LR or cat6)
400Mb/s 34,000   1gbit/s (LR or cat6)
1,000Mb/s 44,000   1gbit/s (LR or cat6)
10,000Mb/s 50,000 7,500 10gbit/s (LR)
up-to 40gb/s 58,000 8,700 2x10gbit/s (LR) or 1x40gbit/s (LR4)
up-to 100gb/s 65,000 9,750 1x100gbit/s (LR4)
טבלת מחירים
מהירות מחיר לשנה בש"ח
100Mb/s 16,000
200Mb/s 24,000
400Mb/s 34,000

* קו הגיבוי הינו באותו רוחב פס כמו הקו הראשי.
** קן הגיבוי הינו קו שאין עליו תעבורה כלל, אלא במקרה של נפילת הקו הראשי (מימוש באמצעות conditional bgp ו BFD)

כיצד מבוצע חישוב התשלום לחיבור למחלף ה-IIX?

כאמור, מחלף ה-IIX מופעל לטובת כלל ספקי האינטרנט בישראל ואינו למטרות רווח.

להלן מדיניות התשלום עבור החיבור למחלף:

  • התשלום הנו יחסי: בשנת החברות הראשונה, התשלום הינו עבור החלק היחסי מהשנה (pro rata), בחלקים שלמים של 1/12 מהמחיר השנתי המלא. לדוגמה: אם הצטרפתם ב-10 במאי, 2019, תידרשו לשלם 8/12 מהמחיר השנתי המלא עבור 2019.
  • הפרשים והחזרים: משתמש שיבקש להעלות את מהירות החיבור שלו יחויב בהפרש, בחלקים יחסיים כמוסבר לעיל. לא יינתן החזר על הורדת מהירות (אולם החיוב עבור השנה שלאחר מכן ישקף את ההורדה). לא יינתן החזר במקרה של ניתוק לפני סיום השנה.
  • התשלום הנו מראש: התשלומים יועברו מראש, עם קבלת חשבון החיוב שיוצא בתחילת כל שנה קלנדרית. לפי תנאי תשלום שוטף +30.
  • ניתוק מה-IIX: משתמש שלא יעמוד בתשלומים במסגרת הזמן המפורטת לעיל ינותק מה-IIX באופן אוטומטי, והניתוב המבוצע עבורו יופסק באופן חד-צדדי. איגוד האינטרנט לא יישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם כתוצאה מניתוק שכזה.
  • כל המחירים אינם כוללים מע"מ: כמלכ"ר שיעור המע"מ עבור שירותי האיגוד עומד נכון להיום על 0%. לכן, איננו גובים מע"מ על השרותים אותם אנו מספקים.