החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

תעריפי חיבור למחלף ה-IIX

להלן התעריפים השנתיים עבור שירות החיבור ל-IIX (מחירון 2022)

טבלת מחירים (המחירים בש"ח לשנה)
מהירות קו ראשי קו גיבוי*
100mb/s 14,000  
up-to 500mb/s 22,000  
1gb/s 32,000  
10gb/s 38,000 5,700
up-to 40gb/s 53,000 7,950
up-to 100gb/s 62,500 9,375
200gb/s 80,000 12,000

* קו הגיבוי הינו באותו רוחב פס כמו הקו הראשי.
** קן הגיבוי הינו קו שאין עליו תעבורה כלל, אלא במקרה של נפילת הקו הראשי (מימוש באמצעות conditional bgp ו BFD)

כיצד מבוצע חישוב התשלום לחיבור למחלף ה-IIX?

כאמור, מחלף ה-IIX מופעל לטובת כלל ספקי האינטרנט בישראל ואינו למטרות רווח.

להלן מדיניות התשלום עבור החיבור למחלף:

  • התשלום הנו יחסי: בשנת החברות הראשונה, התשלום הינו עבור החלק היחסי מהשנה (pro rata), בחלקים שלמים של 1/12 מהמחיר השנתי המלא. לדוגמה: אם הצטרפתם ב-10 במאי, 2019, תידרשו לשלם 8/12 מהמחיר השנתי המלא עבור 2019.
  • הפרשים והחזרים: משתמש שיבקש להעלות את מהירות החיבור שלו יחויב בהפרש, בחלקים יחסיים כמוסבר לעיל. לא יינתן החזר על הורדת מהירות (אולם החיוב עבור השנה שלאחר מכן ישקף את ההורדה). לא יינתן החזר במקרה של ניתוק לפני סיום השנה.
  • התשלום הנו מראש: התשלומים יועברו מראש, עם קבלת חשבון החיוב שיוצא בתחילת כל שנה קלנדרית. לפי תנאי תשלום שוטף +30.
  • ניתוק מה-IIX: משתמש שלא יעמוד בתשלומים במסגרת הזמן המפורטת לעיל ינותק מה-IIX באופן אוטומטי, והניתוב המבוצע עבורו יופסק באופן חד-צדדי. איגוד האינטרנט לא יישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם כתוצאה מניתוק שכזה.
  • כל המחירים אינם כוללים מע"מ: כמלכ"ר שיעור המע"מ עבור שירותי האיגוד עומד נכון להיום על 0%. לכן, איננו גובים מע"מ על השרותים אותם אנו מספקים.